top of page
Strategisch advies voor het MKB

Strategisch advies

Strategie omvat alle disciplines van ondernemen én hun onderlinge samenhang. Strategisch denken en sturen vergt dan ook veel ervaring, overzicht, creativiteit én multidisciplinaire expertise. Exact wat ons strategisch team biedt met diensten als:

1.    SWOT-analyses

2.    Business modellen

3.    Business case / business plan

4.    Strategie-ontwikkeling

5.    Strategische samenwerking

6.    Overnames & fusies

7.     Stakeholder management

8.    Life cycle management

9.    Strategisch veranderen

10.  Strategisch management

Zit je met een strategisch vraagstuk? Schakel dan onze ervaren strategie-adviseurs in.

Strategisch vraagstuk?

Bel  085 06 06 745 of stuur ons een bericht met onderstaand formuliertje. Een van onze strategisch adviseurs zal dan snel reageren.

SWOT-analyses

Analyse van de kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf de komende 3-5 jaren en hoe matchen deze met de sterke en zwakke punten van je organisatie.

Business model design

Optimaliseren van je je product model, marketing model, verdien model, organisatie model en financieel model tot één kloppend business model.

Business case / plan

Vertalen van dit business model naar een samenhangend business plan voor positionering, exploitatie, financiering en beleid in meerdere scenario's.

Strategie-ontwikkeling

Het (her-)ontwikkelen van een strategie voor je onderneming die optimaal inspeelt op kansen en bedreigingen en de sterktes en zwaktes van je bedrijf. 

Strategische samenwerking

Ontwikkeling van kansrijke concepten voor strategische samenwerking, partnersearch, organisatorische vormgeving en juridische dealmaking van de partnerships.

Overnames & fusies

Multidisciplinaire advisering, dealmaking en begeleiding bij overnames, fusies, joint-ventures en participaties, vanuit één coherente overkoepelende strategische regie.

Stakeholder management

Advisering en begeleiding bij het goed managen van de relatie met en tussen stakeholders en handling van belemmerende issues in deze relaties.

Life cycle management

Lifecycle management zorgt voor een pro-actieve geleidelijke aanpassing van de verschillende onderdelen van je strategie aan de levensfase van je bedrijf.

Strategisch veranderen

Advisering en begeleiding bij het doorvoeren van een nieuwe strategie in de organisatie, bedrijfsvoering en in het stakeholder management.

Strategisch management

Begeleiding of interim management gericht op het consequent bewaken, monitoren en zonodig bijstellen van je strategie en plan op basis van cijfers, data, markt en gedrag.

Veel voorkomende vragen

Strategisch advies

Team strategisch advies

Strategie-(her)ontwerp, business model design, planontwikkeling, strategische samenwerking.

Strategische aspecten van HR, organisatie, leiderschap en organisatiecultuur.

HR strategie, arbeidsmarkt strategie, organisatie na fusie, organisatieverandering.

Digitalisering, ontwikkeling van online marketing en e-commerce strategieën.

Financiële strategie, control en compliance.

Datagericht sturen als onderdeel van je strategie.

strategie artikelen

Kennisbank Ondernemen

bottom of page