top of page
Advies in Financieel management en financieringen

Financieel advies

Investering? Financiering? Cashflow? Winst? Waarde? Liquiditeit? Onze financieel adviseurs helpen je cashflow, financiering én waarde te optimaliseren, met:

1.    Financiële analyses en beoordelingen

2.    Financiële data-analyse en -sturing

3.    Cashflow optimalisatie

4.    Waardebepaling en waarde-optimalisatie.

5.    Startup financiering

6.    Groeifinanciering

7.     Objectfinanciering

8.    Werkkapitaal financiering

9.    Overname financiering

10.  Herfinanciering

Financiële vraag? Op zoek naar financiering? Laat je adviseren door de ervaren financiële experts van Ondernemersadviseurs

Financiële vraag?

Bel  085 06 06 745 of stuur ons een bericht met onderstaand formuliertje. Een van onze financieel adviseurs zal dan snel reageren.

Financiële analyses

Financiële analyses van bijvoorbeeld haalbaarheid, plannen, cashflow, investeringen, KPI's, waarde, efficiency, synergie, fusies en overnames.

Sturen op financiële data

Door gebruik te maken van onze Ondernemerscockpit kun je je bedrijf sturen op basis van een actueel en compleet online data-en KPI-dashboard.

Cashflow optimalisatie

Analyses en advies gericht op het structureel versterken van de verdiencapaciteit en het cash-genererend vermogen van je onderneming.

Ondernemingswaarde

Bepalen van de waarde van je onderneming voor verschillende doeleinden en het sturen van je bedrijf op optimalisatie van de marktwaarde.

Veel voorkomende vragen

Financieel advies

Startup financiering

Je zoekt financiering voor investering in ontwikkeling, activa en liquiditeit in de eerste paar jaren van je nieuwe onderneming.

Groeifinanciering

Je zoekt financiering voor het uitbreiden van je onderneming en je organisatie klaarmaken voor groei, ook wel scale-up financiering genoemd.

Objectfinanciering

Je zoekt financiering voor het kunnen investeren in specifieke activa, zoals onroerend goed, machines, vervoermiddelen en ICT.

Werkkapitaalfinanciering

Je zoekt financieringsfaciliteiten die liquiditeiten die te lang vast zit in debiteuren, voorraden of onderhanden werken, eerder vrijmaken.

Overname financiering

Je zoekt financiering voor het financieel kunnen realiseren van een strategische overname, participatie of bedrijfsopvolging.

Herfinanciering

Herfinanciering

Je wilt je huidige financieringsstructuur verbeteren door middel van herfinanciering van bestaande financieringsvormen.

Veel voorkomende vragen

Financieringsadvies

Risicomijdende financiering

Advisering en bemiddeling in financiering met gedekte kredieten of leningen van banken, crowdfunders, fintech, investeerders of overheids(organen).

Risicodragende financiering

Advisering en bemiddeling in financiering met eigen vermogen (participaties, investeerders) en achtergestelde of ongedekte leningen.

Hybride/mezanine financiering

Advisering en bemiddeling in Financieringsvormen die zich tussen risicodragend en -mijdend in bevinden, zoals achtergestelde convertibles.

Stapelfinancieringen

Ontwerp en realisatie van de optimale mix van verschillende financieringsvormen die samen "stapelen" tot een totaal financieringsplan..

Vormen en structurering

Financieringsadvies

Team financieel advies

Financiële analyses, financial coaching en kostenbewaking.

Administratieve organisatie, financiele analyses, finance & control.

Financieringen en investeringen, financiële analyses en strategie.

Administratieve organisatie, financiele analyses, finance & control.

Financiele data-analyse, dashboards, trendanalyses & prognoses.

Financiele analyses, finance & control, prognoses. 

Financiële analyse, financieel advies en begeleiding

Financiële artikelen

Kennisbank Ondernemen

1
2
bottom of page