top of page

Debt Service Coverage Ratio: cruciaal voor financiers!

Bijgewerkt op: 23 apr.

Debt Service Coverage Ratio

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) wordt gebruikt door financiers van vreemd vermogen om de betalingscapaciteit van een onderneming te beoordelen. Als je op zoek bent naar financiering zal je dit vanzelf tegenkomen, aangezien het een van de, al dan niet hét belangrijkste beoordelingscriterium is voor banken en andere vreemd vermogen verschaffers. Voor je de gevraagde financiering krijgt moet je DSCR boven een bepaalde waarde liggen die de geldverstrekker van te voren heeft bepaald. Hoe kom je erachter of je hieraan voldoet of hoe je de betalingscapaciteit van je onderneming kan verbeteren? Door dit artikel verder te lezen!


dscr beoordelingscriterium


Wat houdt de DSCR in?

Er zijn veel verschillende vormen van bedrijfsfinanciering. Welke dit zijn en welke het best past bij jouw financieringsvraag, kun je hier lezen. De overkoepelende factor is dat vrijwel elke geldverstrekker een bepaalde eis heeft voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR).


We kunnen de DSCR makkelijk uitleggen door deze te vergelijken met een hypotheekaanvraag op je woonhuis. Je bent waarschijnlijk wel bekend met de inkomenstoets; de bank gaat kijken of je samen met je partner maandelijks genoeg vaste inkomsten hebt om de hypotheek aflossing en rente te kunnen betalen. Ditzelfde doet de bank of kredietverstrekker bij het afgeven van een bedrijfslening. Door middel van de Debt Service Coverage Ratio bekijken ze de betalingscapaciteit van je onderneming.


betalingscapaciteit van je onderneming

Vrije kasstroom

Deze DSCR is een zgn. kengetal, dat je financierder vertelt wat je betalingscapaciteit is in verhouding tot je financiële verplichtingen. De betalingscapaciteit van je onderneming staat gelijk aan de vrije geldstroom (Free Cash Flows), dit zijn alleen de feitelijke geldstromen. Simpel gezegd de daadwerkelijke inkomsten minus de daadwerkelijke uitgaven. Afschrijvingen worden bijvoorbeeld dus niet meegenomen in de berekening van de vrije geldstroom, aangezien dit alleen een waardevermindering is op de balans, maar geen concrete uitgave van cash. Pas op, de vrije geldstroom is daarom dus niet hetzelfde als je Netto winst.


Rente- en aflossingsverlichtingen

Tegenover deze vrije kasstroom staan de financiële verplichtingen, deze bestaan uit de totale rente en aflossingen die je verschuldigd bent. Dit betreft de betalingsverplichtingen van lopende leningen en die van die je aanvraagt. Als deze ratio van vrije geldstroom / financiële verplichtingen boven de 1 is, betekent het dat er genoeg vrije cash is voor de rente- en aflossingsverplichting jegens je financiers waar je aan moet voldoen.


Safety margin

Net als bij een hypotheek is het voor een bank of alternatieve financierder niet genoeg als je alleen precies de kosten kunt dekken, vaak heb je een bepaalde buffer nodig. De maximale hypotheek die je kan krijgen op een woning wordt dus ook berekend inclusief deze buffer. Hetzelfde maximale leenbedrag wordt ook voor een ondernemer met deze extra ruimte berekend. In de praktijk eisen financierders vaak aan Debt Service Coverage Ratio van 1,1-1,3. Dit houdt in dat ze vragen dat je onderneming 10-30% meer vrije geldstromen heeft dan betalingsverplichtingen.


maximale leenbedrag

Hoe bereken je de DSCR?

Nu het hopelijk wat duidelijker is wat de Debt Service Coverage Ratio inhoudt, gaan we verder met hoe je deze berekent. We beginnen met het berekenen van de vrije geldstroom, dit is het makkelijkst via een kasstroomoverzicht. Dit overzicht kan je het best maken met je meest recente cijfers, om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Je kijkt naar de balans van de laatst gemeten periode in verhouding tot een jaar geleden, dus bijvoorbeeld oktober 2021 tot oktober 2022. De winst en verliesrekening daarentegen vat samen wat er gedurende het jaar gebeurt is, daarom is alleen de meest recentelijke voldoende voor de berekening van de vrije geldstroom. Kredietverstrekkers kijken vaak naar de laatste 2 jaren.


berekenen vrije geldstroom

Rekenvoorbeeld

Stel je voor dat je 1 andere lening hebt lopen; een hypothecaire lening met een uitstaande waarde van 200.000 euro, een resterende aflossingsperiode van 20 jaar en rentepercentage van 5%. Bij evenredige aflossing is de aflossing voor dit jaar 10.000 euro en de rente 5% x 200.000 = 10.000 euro. Dit samen geeft een betalingsverplichting van 20.000 euro in dit jaar.


Om bijvoorbeeld een nieuwe machine te kopen, vraag je een zakelijke lening aan van 15.000 euro bij een bank. Hierover vragen ze een vast rentepercentage van 7% en een standaard looptijd van 5 jaar en evenredige aflossing. De rente voor het eerste jaar betreft 7% van 15.000 = 1050 euro en de jaarlijkse aflossing 15.000 / 5 jaar = 3000 euro, samen 4050 euro dit jaar. In combinatie met de kosten van de huidige lening, komt dit neer op een betalingsverplichting van 20.000+4.050 = 24.050 euro.


Na het opstellen van je kasstroomoverzicht komt hieruit dat je het afgelopen jaar een vrije geldstroom had van 25.000 euro. Dit leidt tot een DSCR van 25.000 / 24.050 = ca. 1,04. Hoewel dit inhoudt dat je met je vrije geldstroom 1,04 keer aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, zal dit voor de meeste kredietverstrekkers niet goed genoeg zijn. Zoals eerder vernoemd zullen ze vaker een ratio eisen van 1,1-1,3. In dit geval zou dat betekenen dat er een vrije kasstroom van minstens ca. 26.000 euro wordt verwacht. Hoe je dit zou kunnen verbeteren kan je verder lezen in dit artikel over je cash genererend vermogen.


kasstroomoverzicht

Op een gelijke manier kan je dus voor je eigen onderneming ook de Debt Service Coverage Ratio berekenen om te kijken of je voor een bepaalde lening in aanmerking komt. Worden deze berekeningen toch te ingewikkeld? Onze experts in financieel management en financieringen helpen je graag verder!


Hoe verbeter je de DSCR?

Een lage Debt Service Coverage Ratio geeft aan dat je een te lage kasstroom hebt. Maar heb je jaarlijks wel veel omzet? Kijk dan hoeveel van je vermogen vast zit in vaste en vlottende activa. Om de groei van je onderneming te ondersteunen kan het handig zijn om te kijken of je misschien overvloedig veel vaste activa hebt, zoals een onnodig grote bedrijfsruimte omdat meer werknemers vanaf huis werken, of overbodig veel voorraad, lees hierover in het artikel de omloopsnelheid van de voorraad. Wil je weten hoe je je cash genererende vermogen het beste kan verbeteren? Lees dan dit artikel.


Conclusie

De Debt Service Coverage Ratio is een kengetal dat van belang is voor ondernemers die financiering willen aanvragen. Deze ratio wordt berekend door de vrije kasstroom te delen door de betalingsverplichtingen (van leningen). Zo kan een financierder beoordelen of je tijdens de loop van je lening aan je verplichtingen kan voldoen en is onderdeel van de totale beoordeling van de liquiditeit van je bedrijf. Het is handig om de DSCR van je onderneming te berekenen om voor het aanvragen van de financiering onnodige kosten te besparen als de ratio bijv. niet hoog genoeg is. Door je cash genererende vermogen te verbeteren en bijv. te kijken naar het vermogen dat vast zit in vaste activa kan je de DSCR verhogen en zo je benodigde financiering krijgen.


Vragen of contact

Door middel van onderstaande knop kom je in contact met één van onze top adviseurs in financieel management of KPI-gericht sturen, deze zal dan snel reageren. Je kunt ook direct met een van hen een online consult inplannen.592 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page