top of page
Met de online Ondernemerscockpit heb je elke maand je cijfers met KPI's en analyses in één online dashboard beschikbaar

Ondernemerscockpit

Met onze Ondernemerscockpit heb je elke maand je cijfers met KPI's en analyses in één online dashboard beschikbaar, plus een ervaren adviseur als sparring partner.

Sturen met actueel inzicht en overzicht.

 Gerichte grip op plan en performance.

 Alerts en acties voor concrete verbetering.

 Automatische datakoppelingen.

Een Ondernemerscockpit abonnement kun je zelf samenstellen uit 4 modules

Stel je abonnement samen

Een abonnement op onze Ondernemerscockpit kun je zelf samenstellen uit 4 modules, oplopend in diepgang, waarbij module 1 gratis is als je ook je administratie bij ons hebt ondergebracht:

1.  Maandelijkse rapportage (basis dashboard)

2.  KPI-dashboard per aandachtsgebied

3.  Trendanalyse, prognoses & monitoring

4.  Signalering, sparring & actie

Dashboard.jpg

1 | Maandelijkse rapportage

Dit basis dashboard geeft je elke maand gedetailleerd inzicht in je cijfers met allerlei vergelijkingsmogelijkheden.

Kort na afloop van de maand je verlies- & winstrekening en balans beschikbaar in je online dashboard, doorklikbaar naar onderliggende specificaties en met uitleg.

Elke maand cijfermatig inzicht

In dit online dashboard kun je deze cijfers vergelijken met je begroting of prognose (als je die hebt) of met dezelfde periode vorig jaar, incl. verschillenanalyse.

Vergelijkingsmogelijkheden

Op deze manier heb je niet alleen voor je zelf, maar ook voor financiers, aandeelhouders of andere stakeholders altijd actuele rapportages, wat altijd erg positief effect heeft.

Stakeholder management

Jaarrekening-min.jpeg

2 | KPI-analyse dashboard

Deze module bevat gerichte analyse van je zgn. KPI's op de verschillende gebieden van je bedrijfsvoering.

In deze module wordt je management dashboard verder uitgebreid met gerichte analyses van zgn. Key Performance Indicators (KPI's) en vergelijking daarvan met benchmarks.

Key Performance Indicators

Die KPI's heb je zowel op financieel marketing, HR- en organisatie als op logistiek en productiegebied. Zo weet je precies wat je op welk punt kunt verbeteren.

Verschillende gebieden

Om dit op één dashboard te kunnen berekenen en visualiseren, maken onze data-analisten datakoppelingen met de verschillende systemen die je in je bedrijfsvoering gebruikt.

Verschillende systemen

forecasting.jpeg

| Prognoses & monitoring

In deze module worden trendanalyses en mede daarop gebaseerde prognoses toegevoegd en gemonitord.

Prognoses zijn zinvol om te kunnen plannen en je realisatie aan te toesten, mits deze met data onderbouwd zijn. Onze financiële en data-analisten ontwikkelen een prognose-model voor je.

Prognoses

De prognoses die met dit model worden gegeneerd, worden automatisch aan het dashboard toegevoegd, zodat je elke maand kunt monitoren waar je op koers zit en waar niet.

Tracking & monitoring

Op basis van data-trendanalyse laat het dashboard zien wat het effect is van afwijkingen van je prognoses voor (de bijstelling van) je prognose voor de rest van het jaar, als je ze door zou gaan.

Trendanalyse & bijstelling

Belastingaangiften.jpeg

| Signalering & sparring

In deze module worden cijfers en analyses omgezet in concrete acties, via alerts en sparringsessies.

Bij elke KPI worden kritische waarden of benchmarks ingesteld die signaleren wat er waarom op welk punt verbeterd moet worden en in welke mate dat nodig is.

Alerts & signaleringen

In periodieke sessies spar je met een van onze ervaren adviseurs over hoe dit alles te interpreteren en te implementeren , gebruik makend van de expertise en creativiteit van de adviseur.

Sparring- & adviessessies

Vervolgens wordt dit vertaald naar concrete acties, waarbij gebruik gemaakt kan worden van ons multidisciplinair team zoals marketing, HR, strategie, financieel management en meer.

Van analyse naar actie

Team Ondernemerscockpit

Data-analyse, data-engineering, API's, dashboards en forecasting.

KPI-modellen, benchmarks, analyse, signalering en sparring.

Financiële data-analyse, trendanalyse en forecasting.

Financiële analyse dashboards, signalering en sparring.

Financiële coaching aan de hand van dashboards, signalering en sparring.

Bereken je abonnement!
Wat wil je in je abonnement?

Administratieve diensten

Met onze administratieve diensten zijn je administratie en belastingen altijd bij, 24/7 online inzichtelijk én goedkoper dankzij automatische datakoppelingen en AI.

Advisering op elk terrein

Bij ons multidisciplinair team van ervaren adviseurs kun je met al je adviesvragen terecht, in elke discipline van je bedrijfsvoering. Adhoc, vast, of ad-interim.

Coaching & begeleiding

Met onze ervaren coaches kun je je zelf en je team ontwikkelen in de richting van je doelstellingen en wat de volgende bedrijfsfase van je vergt als leider en organisatie.

Onze andere diensten

Ook interessant voor je?

bottom of page