top of page
Juridisch advies voor het MKB

Juridisch advies

Elk aspect van ondernemen heeft wel een juridische kant. Daarom staan onze ervaren juridisch adviseurs voor je klaar met advies, begeleiding en rechtsbijstand inzake:

1.    Overeenkomsten en voorwaarden

2.    Incasso en riskmanagement

3.    Juridische structurering en organisatie

4.    Personeel en recht

5.    Aansprakelijkheid

6.    Intellectueel eigendom

7.     Huurrecht en vastgoed

8.    Bestuurs- & milieurecht

9.    Internationaal zaken doen

10. Crisis & (dis)continuïteit

Juridische vraag? Stel hem direct aan een van onze ervaren juristen

Juridische vraag?

Bel  085 06 06 745 of stuur ons een bericht met onderstaand formuliertje. Een van onze juridisch adviseurs zal dan snel reageren.

Team juridisch advies

Algemeen juridische zaken, incasso en risk management

Arbeidsjuridische zaken, HR beleid en extern vertrouwenspersoon

Fiscaal-juridische zaken, Nederlands-Belgische grensproblematiek

Contracten en onderhandelingen en bij overname, fusies, samenwerking.

Fiscaal-juridische zaken, internationale BTW problematiek

Fiscaal-juridische zaken,  juridische structurering

Juridische research, assistentie bij juridisch advieswerk

Juridische artikelen

Kennisbank Ondernemen

Overeenkomsten

Opstellen of checken van overeenkomsten en algemene voorwaarden, hulp bij onderhandeling over contracten en de nakoming ervan.

Juridische organisatie

Vragen over rechtsvormen en juridische structurering van je bedrijf, van samenwerkingsvormen en afspraken op bestuurs- en aandeelhoudersniveau.

Personeel & recht

Opstellen en checken van arbeidscontracten, juridische vastlegging van andere afspraken met personeel, hulp bij ontslag en personeelsissues.

Aansprakelijkheid

Vragen over aansprakelijkheid vanuit beroeps-, bedrijfs- of productoogpunt, preventie, herstel of compensatie van geleden of veroorzaakte schade.

Intellectueel eigendom

Vragen over de bescherming en registratie van auteursrechten (w.o. broncode), merken, ontwerpen, modellen en octrooien cq. patenten.

Huurrecht en vastgoed

Juridische vragen over of problemen bij huren, verhuren, beheren, kopen, verkopen, ontwikkelen, investeren in en financieren van onroerend goed.

Bestuurs- en milieurecht

Vragen over vergunningen, registraties, toezichthouders, milieurechtelijke zaken en relaties of issues met locale of nationale overheidsorganen. 

Internationaal recht

Juridische vraagstukken over international zaken doen binnen en buiten de EU, zoals exporteren, relaties met buitenlandsen agenten, etc.

Incasso en riskmanagement

Inrichten van facturerings- en incassobeleid, incasseren vorderingen, hulp bij betalingsproblemen en beheersen van deze risico's vooraf.

Continuïteitscrisis

Problemen rond continuïteit, doorstart, regelingen met crediteuren en financiers, saneringsvormen, surseance van betaling of faillissement.

Veel voorkomende vragen

Juridisch advies

bottom of page