top of page

Juridische aspecten van E-commerce in de EU

Bijgewerkt op: 23 apr.

e-commerce in de eu

Vanaf het moment dat je besloten hebt om klanten buiten Nederland jouw producten te laten kopen, moet je rekening houden met de regels van de EU. Enige verkoop op afstand maakt deel uit van de interne markt van de EU, waardoor je in aanraking komt met tientallen Verordeningen en Richtlijnen die de interne markt en haar consumenten en ondernemingen beschermen. Anders dan e-commerce in Nederland, dien je bij online verkoop in de EU onder andere rekening te houden met regels omtrent geoblocking, drempelbedragen m.b.t. btw, Europese keurmerken, criteria voor webshops in de EU en de lokale eisen.

 

Let op! In dit artikel wordt gebruik gemaakt van voorbeelden wanneer de webshop in Nederland is gevestigd. De EU-wetgeving is van toepassing op alle ondernemingen, ongeacht de lidstaat waarin deze gevestigd is.Geoblocking

Onder geoblocking wordt verstaan het blokkeren van de toegang van klanten tot webshops om redenen als nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging. Het gaat bijvoorbeeld om iemand in Italië die door technologische maatregelen niet op jouw website kan komen of wordt omgeleid naar de Italiaanse versie van de website. Deze omleiding mag enkel met toestemming van de klant. Nadat de klant is doorgeleid, moet de versie waartoe de klant eerst toegang probeerde te krijgen makkelijk te vinden moeten zijn voor de klant. Dit staat vast in artikel 3 lid 1 en 2 van de Verordening inzake geoblocking. De Verordening geldt alleen tegenover EU-landen.


blokkeren van de toegang van klanten tot webshops

Wat betekent dit voor jou?

Dat klanten in andere gebieden toegang hebben tot jouw website, betekent niet dat je verplicht bent om producten te leveren in dat gebied. Is de klant echter bereid om producten in een gebied op te halen waar je wel levert, moet je de bestelling wel accepteren. Als een klant in Duitsland op de Nederlandse webshop zit, mag je de klant niet automatisch omleiden naar de Duitse webshop. Je mag wel bijvoorbeeld een knopje plaatsen waar de klant zelf op kan drukken om doorgeleid te worden naar de Duitse webshop.


Btw-aangifte

Bij verkoop aan particulieren in landen buiten Nederland maar wel in de EU, dien je een buitenlandse btw-aangifte in te dienen. Dit kan op twee manieren. Je kunt jouw bedrijf aanmelden voor de Unieregeling of zelf de aangifte per land doen. Aanmelden voor de Unieregeling doe je via het éénloketsysteem (ook wel bekend als de One-Stop-Shop of OSS) van de Nederlandse Belastingdienst. Via dit systeem kun je voor elk land in de EU aangifte doen en verdeelt de Belastingdienst de btw over die landen.


Heb je bedrijfskosten in het buitenland? Dan je kan ook kiezen om zelf de aangifte per afzonderlijk EU-land te doen. De keuze ligt bij de ondernemer, je kunt echter niet beide manieren gebruiken.


Een gezamenlijk drempelbedrag

Je hoeft pas het btw-tarief van het EU-land te factureren als jouw omzet over de drempel van 10.000 euro is. Je betaalt in het begin van het jaar het lokale btw-tarief. Zodra je boven het drempelbedrag zit, betaal je het tarief van het land waarin jouw klant woont. Je blijft dat tarief betalen tot het einde van het jaar en het daaropvolgende jaar. Stel je komt boven de 10.000 euro in maart 2023, dan betaal je dus voor heel 2023 en 2024 het btw-tarief van dat land. Op 1 januari 2025 mag je kiezen of je het Nederlandse of het lokale btw-tarief van jouw klant wilt berekenen.


De 10.000 euro bereken je op grond van alle facturen uit EU-landen. Wanneer je 9.000 euro aan producten hebt geleverd aan consumenten en je factureert vervolgens 1.500 euro aan een klant in Duitsland, betaal je op deze factuur Duitse btw.


omzetgrens BTW in de EU

Europees keurmerk

De afstand tussen de consument en producent/verkoper is vaak groot bij e-commerce. Dit komt door de manier van communicatie, het niet fysiek kunnen bekijken van producten of diensten en mogelijke taalbarrières. Het wordt moeilijker voor de consument om te beoordelen of een webshop wel of niet betrouwbaar is. Een webwinkelkeurmerk kan vertrouwen wekken bij consumenten.


Een Europees keurmerk is niet verplicht, maar kan wel helpen. Je kunt keurmerken krijgen voor zowel producten, logo’s voor landbouw- en visserijproducten, milieuvriendelijk ontwerpen, energie- en milieulabels en etikettering van chemische stoffen. Het keurmerk ontvang je wanneer een onafhankelijk instantie heeft onderzocht en toegekend dat jouw product voldoet aan de EU-standaard.


Voor het krijgen van een Europees keurmerk moet jouw webwinkel voldoen aan de criteria in het volgende kopje, criteria webshops in de EU.


Criteria webshops in de EU

Webshops binnen de EU moeten voldoen aan de Europese wetgeving. Voordat je een overeenkomst sluit met een consument op afstand, dien je bepaalde informatie te verstrekken genoemd in de Richtlijn betreffende consumentenrechten:


 • Je gegevens zoals identiteit, adres, e-mailadres en telefoonnummer (indien beschikbaar);

 • De belangrijkste kenmerken van het product of dienst;

 • Beperking voor levering, leveringsvoorwaarden en de regels rondom terugsturen van goederen;

 • Prijs, inclusief extra kosten, betaalmiddelen, wijze van betaling, kosten voor sluiten en beëindiging van een overeenkomst, voorwaarden voor eventuele aanbetalingen en financiële garanties;

 • Gedragscode, contractuele voorwaarden en omgang met persoonsgegevens;

 • Voorwaarden, termijnen en procedures bij herroepingsrecht; en

 • Garanties en geschillenbeslechting.

Deze lijst is gebaseerd op de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten en staat vermeld op europa.eu onder ‘E-commerce, verkoop op afstand en buiten verkoopruimten’.


criteria webshops in de EU

Lokale eisen bij e-commerce

Bij e-commerce in de EU dien je niet alleen rekening te houden met EU-wetgeving, maar ook met lokale regelgeving. Producteisen en andere regels zijn verschillend per omgeving. Wanneer je producten stuurt naar andere landen, dien je eerst uitdrukkelijk te onderzoeken of jouw producten en/of diensten wel geleverd mogen worden in dat land.


Gezien het onmogelijk is om voor elk land individueel op te zoeken wat de lokale eisen zijn, heeft de EU productcontactpunten (PCP’s) geplaatst in alle EU-landen. Deze PCP’s beantwoorden gratis vragen binnen 15 dagen over:


 • Informatie in verband met het Verdrag betreffende de wederzijdse erkenning van goederen;

 • Contactgegevens van bevoegde autoriteiten;

 • Rechtsmiddelen en procedures in geval van een geschil;

 • Toegang tot enig nuttige informatie van regels en administratieve procedures die van toepassing zijn op specifieke goederen op het grondgebied waar de PCP is bevestigd;

 • Informatie over de vraag of die goederen onderworpen zijn aan een voorafgaande vergunning krachtens nationale wetgeving op het grondgebied waar de PCP is bevestigd.

Contactinformatie voor de PCP's in elk land is te vinden op single-market-economy.ec.europa.eu.


Conclusie 

Wanneer je bezig bent met e-commerce in de EU, gelden er andere regels. Bij verkoop aan het buitenland, dien je bijvoorbeeld een buitenlandse btw-aangifte in te dienen. Ook gelden er criteria in de EU waar een webshop aan moet voldoen volgens de Europese wetgeving. Deze worden genoemd in de Europese Richtlijn betreffende consumentenrechten. Tijdens verkoop aan het buitenland, is het handig om te onderzoeken of jouw producten in andere landen geleverd mogen worden. Zorg bij verkoop aan het buitenland, dat je goed ingelezen bent in de Europese wetgeving betreffende e-commerce.


Vragen of contact 

Heb je meer vragen over dit artikel, online marketing (in de EU) of andere juridische vragen? Of wil je voordelige hulp van een van onze juristen hierbij? Laat dat dan weten door middel van onderstaande knop. Één van onze juridisch adviseurs neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult inplannen door middel van onderstaande knop.

34 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page