top of page
  • Foto van schrijverRedactie

Overzicht van bedrijfsverzekeringen

Bijgewerkt op: 23 apr.

Verzekeringen voor een bedrijf

Er zijn veel risico´s bij het opstarten van een bedrijf, die zowel juridische als financiële consequenties kunnen hebben. Deze risico´s wil je als ondernemer verzekerd hebben. Maar welke risico´s zijn voor ondernemers verzekerbaar? De verzekeringen in dit artikel beschermen jouw bedrijf tegen verschillende bedrijfsrisico´s. Er bestaan veel verschillende bedrijfsverzekeringen. In dit artikel worden deze kort uitgelegd.


De verzekeringen zijn voor het gemak onderverdeeld in 3 domeinen; bedrijfspand verzekeren, aansprakelijkheid verzekeren en (financiële) veiligheid. Wil je bepalen welke verzekeringen voor jou van toepassing zijn? Kijk dan naar ons overzicht van bedrijfsverzekeringen onder aan dit artikel.Bedrijfspand verzekeren

Deze verzekeringen hebben te maken met het bedrijfspand zelf, alles wat aan het pand vast zit en alles wat in het pand los staat.


1. Bedrijfsgebouwenverzekering (zakelijke opstalverzekering)

Bij het opstarten van een bedrijf komt het voor dat je een pand huurt of koopt. De gebouwenverzekering is dan ook bedoeld voor de eigenaar van het pand, een huurder kan deze verzekering niet afsluiten. De herstelkosten worden verzekerd. Het gaat hier om de kosten die nodig zijn om het pand te herstellen in dezelfde staat als dat deze verkeerde voordat de schade ontstond door bijvoorbeeld brand of water. Deze verzekering kan verplicht worden gesteld door de hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker moet ervan verzekerd zijn dat het pand zijn waarde blijft behouden, ongeacht wat er gebeurt. Het geld dat nodig is om het pand te herstellen, wordt de herbouwwaarde genoemd.


voorkom hoge kosten bij een kapot dak door een zakelijke opstalverzekering

2. Glasverzekering

Deze verzekering houdt in dat al het glas in het gebouw verzekerd is. Het gaat hier om glas dat licht doorlaat, dus geen spiegels. Deze verzekering wordt meestal afgesloten in combinatie met de inventaris- en goederenverzekering.


3. Inventaris- en goederenverzekering

Waar de gebouwenverzekering zicht richt op de schade aan het pand zelf, richt deze verzekering zich op wat er los aan apparatuur en meubels in het pand staan. Het gaat dus om de inboedel van het bedrijf dat nodig is om de producten te maken of om de meubels die gebruikt kunnen worden door klanten. Bij deze verzekering wordt de schade vergoed tot op de hoogte van het verzekerde bedrag. De schade mag uiteraard niet opzettelijk toegebracht zijn.


Aansprakelijkheid verzekeren

Er bestaan veel verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen. Er zijn ook veel zaken waar je als bedrijf aansprakelijk voor gesteld kan worden. Dit zijn de aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB). Wil je privé-aansprakelijkheid voorkomen? Kijk dan naar ons artikel: ´Privé-aansprakelijkheid bij ondernemer´.

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het kan voorkomen dat jouw bedrijf schadeclaims ontvangt. Dit is een vraag aan jou voor schadevergoeding als je schade veroorzaakt bij een ander. Deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermd jouw bedrijf tegen deze wettelijke aansprakelijkheid en de financiële schade. Voorbeelden van dit soort schade is bijvoorbeeld milieuschade, schade door een productiefout van een product, schade aan iemand anders zijn spullen of schade aan de persoon zelf. Deze oorzaken gebeuren vaak per ongeluk, toch wordt er dan verwacht dat er een schadevergoeding wordt betaald. De privé aansprakelijkheidsverzekering verzekerd namelijk geen zakelijke risico´s.


2. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Net zoals bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je als bestuurder van een bedrijf ook aansprakelijk worden gesteld. Wanneer je als bestuurder een beslissing neemt en dit leidt tot schade aan het bedrijf, ben je hiervoor persoonlijk aansprakelijk. Een van zulke beslissingen is bijvoorbeeld dat het bedrijf failliet gaat als gevolg van een nadelige beslissing die toegerekend kan worden aan een bestuurder. Er is dan sprake van onbehoorlijke taakvervulling of onbehoorlijk bestuur. Hiervoor ben je als bestuurder van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk.


Deze verzekering verzekert het risico dat wanneer je persoonlijk aansprakelijk gesteld wordt, jouw privévermogen beschermd is.


bescherm je bedrijf voor de schade door nadelige beslissingen met een bestuurdersaanspraklijkheid tegen

2.1. Interne en externe aansprakelijkheid

Je kunt aansprakelijk gesteld worden door iemand vanuit het bedrijf zelf die schade heeft geleden door jouw fout als bestuurder. Dit heet interne aansprakelijkheid. Je kunt ook aansprakelijk gesteld worden door iemand buiten het bedrijf, een zogenoemde derde persoon. Dit heet externe aansprakelijkheid.


3. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Er bestaat ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Bij beroepsaansprakelijkheid ben je aansprakelijk voor de fouten die je maakt in de uitvoering van jouw werk. Door bijvoorbeeld een fout advies te geven aan jouw klanten. Deze verzekering beschermt het bedrijf tegen fouten van jouzelf of door jouw werknemers. De financiële schade als gevolg van een beroepsfout is dan verzekerd.


4. Productaansprakelijkheidsverzekering

Als je een bedrijf hebt waarbij je producten maakt die aan klanten verkocht worden, kan het zijn dat het wel eens fout gaat door een productiefout. Als er bij de klanten schade ontstaat door het product, bijvoorbeeld als er een batterij ontploft, ben je als bedrijf hiervoor verantwoordelijk. De productaansprakelijkheid is te verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze verzekering dekt de financiële kant voor de schade aan klanten die is veroorzaakt.


5. Werkmateriaalverzekering

Zoals je vanuit jouw privéleven weet, is het verplicht om een auto te verzekeren. Het kan zijn dat je voor jouw bedrijf een bedrijfsauto hebt of andere motorvoertuigen bezit. Deze zijn ook verplicht om verzekerd te worden. Het is verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Je bent dan verzekerd voor schade die je aan anderen toebrengt met het voertuig. Deze verzekering werkt hetzelfde als bij de verzekering van de privéauto en kan ook uitgebreid worden met een dekking voor schade aan de auto zelf. Afhankelijk van de werkzaamheden bepaal je welke aanvullende verzekering bij jou past.


Verzeker je bedrijfsmaterialen met een werkmateriaalverzekering

Financiële veiligheid

Deze verzekeringen hebben te maken met de veiligheid van geldzaken en de veiligheid van (persoonlijke) gegevens van het bedrijf zelf.


1. Bedrijfsschadeverzekering

Het kan voorkomen dat je door bijvoorbeeld een brandschade niet meer kunt doorwerken. Daarbij loop je inkomsten mis terwijl alle andere vaste lasten doorlopen. Deze verzekering verzekert jou tegen die gemiste inkomsten. Het gaat hier om financiële schade die wordt geleden als gevolg van bijvoorbeeld brand- of waterschade aan het pand.


2. Kredietverzekering

Krediet betekent dat er een geldbedrag beschikbaar is voor jouw bedrijf om te gebruiken als er bijvoorbeeld een factuur door een klant niet betaald wordt en je toch dat geld nodig hebt. Het kan ook zijn dat je door ziekte jouw eigen aflossingen niet kunt doorbetalen. Deze verzekering zorgt ervoor dat de aflossingen gewoon betaald worden. Er bestaan verschillende kredietverzekeringen, zoals bijvoorbeeld een verzekering per transactie of een omzetverzekering. Wanneer je zaken doet met het buitenland, bestaat er de exportkredietverzekering.


3. Zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Er is vrijwel altijd kans op een zakelijk conflict. Daarvoor is deze verzekering handig om af te sluiten. Net zoals bij de reiskostenverzekering wordt dit niet gedekt door de privé rechtsbijstandverzekering. Wanneer er een conflict ontstaat tussen jou en een klant dat uitloopt tot een juridisch procedure, kunnen de kosten van juridische hulp snel oplopen. Het is dan fijn om te weten dat je voor deze kosten verzekerd bent.


4. Cyberverzekering

In deze tijd gebeurt bijna alles van het privé en het zakelijk leven online. Het komt dan ook vaak voor dat bedrijven te maken krijgen met hacking, een virus, datalek, gegevensdiefstal of een cyberaanval. Deze verzekering verzekert jou tegen de financiële schade die je leidt als gevolg van zo´n cyberincident. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens van klanten, ben je als bedrijf verantwoordelijk hiervoor. Je kan aansprakelijk gesteld worden als er iets misgaat met de persoonlijke gegevens van klanten.


cybervezekering tegen online schade

Overige verzekeringen

De genoemde verzekeringen in dit artikel zijn de meest voorkomende. Er bestaan nog meer verzekeringen die gericht zijn om specifiekere zaken te verzekeren. Dit is afhankelijk van welk bedrijf je hebt en wat je belangrijk vindt om verzekerd te hebben. Zo´n specifieke verzekering is bijvoorbeeld de milieuschadeverzekering of de zakelijke reisverzekering.


1. Milieuschadeverzekering

Het kan zijn dat je een bedrijf hebt waar, bij het maken van de producten, schadelijke stoffen vrijkomen of dat er na een brand in het pand asbest vrij is gekomen. Dan is er sprake van milieuschade. Het kan veel kosten om deze schade aan het milieu op te lossen. Deze kosten zijn verzekerd met de milieuschadeverzekering. Als de schade ontstaat omdat jouw bedrijf zich niet aan de milieuregels heeft gehouden, zijn deze kosten niet verzekerd.


2. Zakelijke reisverzekering

Als je voor het bedrijf vaker naar het buitenland moet, is het handig om een zakelijke reisverzekering af te sluiten. Wanneer er tijdens de zakenreis iets gebeurt, ben je met deze verzekering verzekerd voor personenhulp en geneeskundige kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om pech bij het vervoer of het verlies van bagage. De zakelijke reisverzekering valt niet onder de privé reisverzekering, daarom is het handig deze ook te overwegen voor jouw bedrijf.


dek schade in tijdens een zakelijke reis met een zakelijke reisverzekering

2.1. Doorlopende of kortlopende zakelijke reisverzekering

Komt het voor dat je in een jaar regelmatig op zakenreis gaat, dan is het handig om een doorlopende verzekering af te sluiten. Deze loopt vanzelf door en hoef je niet per reis opnieuw af te sluiten. Ga je niet zo vaak op zakenreis, kan een kortlopende verzekering beter zijn. Deze sluit je dan alleen af op het moment dat jij of jouw werknemers op reis gaan.


Totaalpakket voor verzekeringen

Net zoals bij een zorgverzekering kies je een pakket wat voor jouw bedrijf van toepassing is. Je hoeft deze verzekeringen niet apart (bij verschillende maatschappijen) af te sluiten. Het is makkelijker om een bedrijfspakket te pakken bij één verzekeringsmaatschappij. Door een totaalpakket bij een verzekeraar af te sluiten, kan dubbele dekking voorkomen worden. Dat houdt in dat hetzelfde risico gedekt is op verschillende verzekeringen. Je betaalt dan onnodig twee keer voor dezelfde verzekering. Een pakket voor bedrijfsverzekeringen heet een MKB-pakket.


Conclusie

Er zijn veel financiële risico´s waar je als ondernemer een verzekering voor kan krijgen. Kijk voor een duidelijk inzicht over de verzekeringen naar onderstaand schema. Zo kun je bepalen welke verzekeringen voor jouw bedrijf van toepassing zijn.


Vragen of contact

Heb je meer vragen over dit artikel, financiële risico´s, aansprakelijkheid of andere juridische vragen? Of wil je voordelige hulp van een van onze juristen hierbij? Laat dat dan weten door middel van onderstaand formuliertje. Één van onze juridisch adviseurs neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult inplannen.8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page