top of page
Advies en begeleiding in overnames, fusies en strategische samenwerking

Overname advies

Overnames, fusies, en andere vormen van samenwerking vragen om expertise in veel verschillende disciplines en ervaring aan alle kanten van de tafel. Dat is precies wat onze overname-experts bieden in elke fase van:

1.    Management Buy Out (MBO)

2.    Management Buy In (MBI)

3.    Strategische overname

4.    Juridische of bedrijfsfusie

5.    Joint venture

6.    Bedrijfsopvolging

7.     Participatie

8.    Strategische samenwerking

Multidisciplinaire advisering en begeleiding bij overnames, fusies en strategische samenwerking

Overname vraagstuk?

Bel  085 06 06 745 of stuur ons een bericht met onderstaand formuliertje. Een van onze fusie- en overname-experts zal dan snel reageren.

Management Buy Out

Advies, begeleiding en dealmaking bij de overname van het bedrijf door leidinggevend personeel die de eigenaren, geheel of gedeeltelijk.

Management Buy In

Advies, begeleiding en dealmaking bij de inkoop van een buitenstaander in het bedrijf, met als doel zowel (mede-)eigenaar als directie(-lid) te worden.

Strategische overname

Advies, begeleiding en dealmaking bij het overnemen van alle aandelen in/door de samenwerkingspartner vanuit strategische motieven van de koper.

Fusie

Advies, begeleiding en dealmaking bij het volledig samengaan van samenwerkingspartners via juridische fusie of bedrijfsfusie.

Joint venture

Advies, begeleiding en dealmaking bij samenwerking door gezamenlijke deelname in een voor de aparte entiteit die voor de samenwerking wordt opgericht.

Bedrijfsopvolging

Advies, begeleiding en dealmaking bij overname van een bedrijf door een opvolgend ondernemer uit familiaire kring.

Participatie

Advies, begeleiding en dealmaking bij samenwerking in combinatie met een participatie in aandelen van of door de samenwerkingspartner.

Strategische samenwerking

Advies, begeleiding en dealmaking bij organisatorische, commerciële of strategische samenwerking zonder vervlechting van de juridische entiteiten.

Vormen en varianten

Overname advies

Verkenning

In deze verkennende fase onderzoeken we samen met jou de mogelijkheden op basis van een profiel of concrete prospects en voeren verkennende contacten.

Analyse / business case

In de analyse fase wordt er van een geselecteerd aantal beoogde kandidaten op hoofdlijnen een business case gemaakt van het partnership of de overname.

Deal structuur / termsheet

Vanuit verkenning, de business case en de gesprekken in die fases, wordt een deal structuur op hoofdlijnen ontworpen en vastgelegd.

Due Diligence

Uitvoeren van een multidisciplinair Due Diligence onderzoek in opdracht van koper / participant dan wel de begeleiding ervan namens verkoper.

Onderhandelingen

Het voeren van onderhandelingen over Due Diligence resultaten, overeenkomst, financiële varianten, inclusief correspondenties en doorrekeningen.

Deal closing / overeenkomst

Je wilt je huidige financieringsstructuur verbeteren door middel van herfinanciering van bestaande financieringsvormen.

Financiering

Advies, aanvraag en realisatie van de financiering van de overname, participatie of joint venture in opdracht van één van beide of beide partijen.

Overdracht / voltrekking

Het adviseren en begeleiding van de juridische overdracht door middel van onder meer detail briefing notaris en/of opstellen/controleren van akten.

Communicatie stakeholders

Het op juiste wijze informeren van personeel, klanten, pers en andere stakeholders omtrent de overname, fusie of samenwerking anderszins.

Implementatie / integratie

Om het partnership of de overname succesvol te laten zijn, begeleiden we ook de implementatie en integratie vanuit verschillende disciplines en expertises.

Fases in het proces

Overname advies

Team overname advies

Allround overname-adviseur met veel ervaring aan alle kanten van de tafel.

Fiscaal-juridische advisering rondom fusies, overnames en samenwerking.

Juridische advisering rondom fusies, overnames en samenwerking.

Arbeidsrechtelijke advisering rondom fusies, overnames en samenwerking.

HR- en personele vraagstukken bij fusies, overnames en samenwerking.

Fiscaal-juridische advisering rondom fusies, overnames en transacties.

Overname artikelen

Kennisbank Ondernemen

bottom of page