top of page
Ondernemersaccountants, voor beoordelings- en controle-opdrachten

Ondernemersaccountants

Bij Ondernemersadviseurs is de adviesrol volledig gescheiden van de accountantsrol voor wat betreft werkzaamheden die vallen onder de Wet op het Accountantsberoep. Dat laatst geldt als er een beoordelingsverklaring of een controleverklaring wordt gevraagd, want daarvoor is een onafhankelijke AA of RA resp. RA of AA met controlevergunning nodig. Voor een samenstellingsverklaring, die op 99% van het MKB van toepassing is, geldt dat niet. De wet schrijft echter voor dat beoordelings- en controlewerkzaamheden niet samen kunnen gaan met een adviesrol, omdat de controlerend of beoordelend accountant onafhankelijk moet zijn. Omdat wij natuurlijk onze klanten ook adviseren, schakelen wij voor beoordelings- en controleverklaringen onafhankelijke externe accountants in die geen eigendomsrelatie hebben met Ondernemersadviseurs. Zij voeren deze werkzaamheden uit als zelfstandig accountant onder het “zuster-label” Ondernemersaccountants, in licentie.

Zo kunnen wij als Ondernemersadviseurs zonder beperkingen zowel onze Administratieve diensten, Performance diensten als Adviesdiensten verlenen. Daarbij zorgt onze wijze van aanlevering ervoor dat de beoordelend of controlerend accountant er zo min mogelijk werk aan heeft, wat ook weer in het voordeel van de klant is. In ons selectiebeleid voor Ondernemersaccountants letten wij sterk op prijs-kwaliteit verhouding. 

Opdrachten voor zelfstandige RA's of AA's

Interesse als RA of AA?

Heb je interesse om voorkomende beoordelings- of controleopdrachten voor klanten van Ondernemersadviseurs uit te voeren? Leg dan contact met ons via onderstaand contactformuliertje. Wij hanteren geen verdienmodel op deze samenwerking, het is puur service-model van onze kant richting onze klanten waarbij prijs, kwaliteit en loyaliteit centraal staat. Wel is er een overeenkomst waarin de samenwerking en de licentie op het Ondernemersaccountants merk wordt geregeld.

 

   Samenstelling

Elke onderneming die niet onder de controleplicht valt kan wettelijk volstaan met een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. 99% van het MKB valt hieronder. Het kan echter voorkomen dat stakeholders, zoals financiers, of de statuten wel om een controle verklaring vragen.

 

   Beoordeling

Een beoordelingsverklaring zit tussen een samenstellings- en controleverklaring in. Het verschil met een controleverklaring zit in de mate van zekerheid die de accountant geeft, deze is beperkter dan bij controle. Deze kan op verzoek van stakeholders worden gevraagd voor rapportages en prognoses.

 

   Controle

Een klein of middelgroot bedrijf heeft een controleverklaring bij de jaarrekening nodig als deze gedurende minstens 2 boekjaren achtereenvolgens voldoet aan 2 van de 3 onderstaande criteria: meer dan € 15 miljoen omzet,

meer dan € 7.5 miljoen balanstotaal, 50 medewerkers of meer (fte).

Soorten verklaringen

Samenstelling, beoordeling of controle?

bottom of page