top of page
Administratieve diensten en belastingaangiften

Administraties en belastingen

Met onze administratieve diensten zijn je administratie en belastingen altijd bij, 24/7 online inzichtelijk én goedkoper dankzij automatische datakoppelingen en AI. 

Vaste voordelige prijs per maand.

Abonnement voor 1, 2 of 3 jaren.

Volledig online en gedigitaliseerd.

Maandelijkse rapportage in dashboard.

Stel je administratie-abonnement zelf modulair samen

Stel je abonnement samen

Je kunt je abonnement administraties en belastinge zelf modulair samenstellen uit de volgende diensten, afhankelijk van wat je zelf intern wil doen versus uitbesteden:

1.  Financiële administratie maandelijks

2. Jaarrekening met verklaring

3.  Personeelsadministratie

4. Belastingaangiften

Financiele_administratie.jpeg

1 | Financiële administratie

Je administraties volledig online verzorgd, inclusief datakoppelingen en maandelijkse rapportage in dashboard.

Verzorgen van de complete administratie via Exact Online, incl. app voor o.a. online aanleveren facturen. Op verzoek zijn andere boekhoudpakketten ook mogelijk.

Administraties online

We automatiseren zo veel als mogelijk de datastromen via datakoppelingen met banken, leveranciers en natuurlijk met onze eigen dashboard applicatie.

Datakoppelingen

Wij werken met maandelijkse "afsluitingen" zodat je elke maand je cijfers up-to-date hebt in je online dashboard, zie ook onze Ondernemerscockpit in deze.

Maandelijkse rapportage

Jaarrekening-min.jpeg

Jaarrekening

Samenstellen van je jaarrekening(en) conform wettelijke vereisten, inclusief verklaring en deponering.

Jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) 5.

Jaarrekening

Wij verstrekken een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening, wat voor 99% van het MKB voldoende is. Voor beoordelings- en controle-verklaringen is er Ondernemersaccountants.

Verklaring bij de jaarrekening

Bij onze jaarrekening service hoort tevens het opstellen van stukken ten behoeve van de deponering en het verzorgen van de deponering in het Handelsregister zelf, voor zover verplicht.

Deponering Handelsregister

salarisadministratie (1).jpeg

| Personeelsadministratie

Verzorgen van de complete salarisadministratie online, loonslips, jaaropgaven, contractering en online dossiers.

Verzorgen van de salarisadministratie via ons HR portal en het verwerken ervan in de online financiële administratie.

Salarisadministratie online

Het maken van loonberekeningen en het produceren van de (digitale) loonstrookjes en jaaropgaven voor medewerkers.

Loonstroken en jaaropgaven

Het beheren van personeelsdossiers, opstellen van arbeidscontracten en het (automatisch) verzorgen aan- en afmeldingen bij UWV.

Contractering en dossiers

Belastingaangiften.jpeg

4 | Belastingaangiften

Verzorgen en optimaliseren van alle belastingaangiften, verwerken van aanslagen en voeren van bezwaar.

Het tijdig en optimaal verzorgen van alle toepasselijke aangiften zoals IB, Vpb, Loon- en dividend belasting, BTW en BTW suppleties.

Verzorgen aangiften

Het correct verwerken van alle aanslagen in de financiële administratie nadat deze zijn gecontroleerd ten opzichte van de aangiften.

Verwerking aanslagen

Het voeren van overleg, bemiddeling, bezwaar en zo nodig beroep tegen aanslagen of beslissingen van de belastingdienst.

Discussie, bezwaar en beroep

Team Administratieve diensten

Jaarrekeningen, Vpb-, IB- en BTW-aangiften en rapportages

Personeelsadministratie, financiële administratie en rapportages

Personeelsadministratie, financiële administratie

Financiële administratie, BTW-aangiften en IB-aangiften

Jaarrekeningen, Vpb-, IB- en BTW-aangiften en rapportages

Financiële administratie, BTW-aangiften en jaarrekeningen

Financiële administratie, financiële rapportages

Siebe Ceha

Financiële administratie, controle AI boekingen

Bram Hovens

Financiële administratie, controle AI boekingen

Bereken je abonnement!
Wat wil je in je abonnement?
Welke ondernemingsvorm(en)?

Ondernemerscockpit

Met onze Ondernemerscockpit heb je elke maand je cijfers met KPI's en analyses in één online dashboard beschikbaar, plus een ervaren adviseur als "co-piloot".

Advisering op elk terrein

Bij ons multidisciplinair team van ervaren adviseurs kun je met al je adviesvragen terecht, in elke discipline van je bedrijfsvoering. Adhoc, vast, of ad-interim.

Coaching & begeleiding

Met onze ervaren coaches kun je je zelf en je team ontwikkelen in de richting van je doelen en wat de volgende bedrijfsfase van je vergt als leider en organisatie.

Onze andere diensten

Ook interessant voor je?

bottom of page