top of page

Groeien: centraal of via rollout?

Bijgewerkt op: 23 apr.

De weg ligt open voor de groei van je organisatie

Je kunt als organisatie groeien vanuit een centraal geleide eenheid (centrale groei) of je kunt groeien door de uitrol van meerdere eenheden/satellieten die een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben afhankelijk van het te kiezen organisatie- en sturingsmodel (decentrale groei). Deze keuze is afhankelijk van kenmerken van het primaire proces en de klantwaardepropositie. Deze kenmerken bevinden zich op een soort continuüm waarop ergens een omslagpunt ligt van centraal naar decentraal.Dimensies primair proces

Je hebt verschillende dimensies waarlangs je kunt uitrollen: geografisch, branches, segmenten en niveaus in de bedrijfskolom. We noemen dit de roll out dimensies. Bepalend is de vraag of en in welke mate wezenlijke onderdelen van je primaire proces en je waardepropositie zodanig verschillen tussen de eenheden binnen zo'n dimensie, dat het efficiënter en/of effectiever is om deze decentraal te bedienen. Dit laatste bevindt zich ook weer op een continuüm, immers je kunt service, verkoop en/of productie geheel of gedeeltelijk centraal/decentraal inrichten.


Geografisch

De meest voorkomende is de klassieke geografische uitrol: groeien door middel van zelfstandige organisatie-eenheden per stad, regio, land, continent of mondiale regio. Afstand, taal en cultuur zijn in deze dimensie de meest bepalende factoren op het genoemd continuüm. Afstand speelt steeds minder een rol door de technologische ontwikkelingen, echter dat verschilt natuurlijk per type primair proces en type regio's.


geografische uitrol organisatie

Producten

Als een organisatie verschillende product- of dienstsoorten aanbiedt, kan dit ook een dimensie zijn waarlangs een organisatie kan beslissen uit te rollen. Naarmate de verschillen tussen de primaire processen en/of klantwaardepropositie per product(soort) groter worden kan het dan efficiënter en/of effectiever zijn organisatie-eenheden in te richten die elk gespecialiseerd zijn in een bepaalde productgroep. Afhankelijk van hoe geografisch gespreid de primaire processen (bijv. beschikbaarheid arbeid, kennis, kapitaal en/of grondstoffen) dan wel de afnemersmarkten van die producten zijn, kan dit eveneens gepaard gaan met meer geografische locaties.


Branches of segmenten

Een andere dimensie waarlangs een organisatie kan beslissen uit te rollen is die van branche of segment. Naarmate de verschillen tussen de te benaderen en te bedienen branches of segmenten groter worden kan het efficiënter en/of effectiever worden om organisatie-eenheden in te richten die elk gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche of segment. Afhankelijk van hoe geografisch gespreid die branches en segmenten zijn, kan dit eveneens gepaard gaan met meer geografische locaties.


Schakels in de klantkolom

Een laatste dimensie waarlangs een organisatie kan beslissen uit te rollen komt steeds vaker voor en betreft de plaats in de bedrijfskolom waarin de afnemers zich bevinden. Steeds meer organisaties hanteren hybride kanaalstrategieën waarin zowel eindgebruikers als allerlei tussenschakels (affiliates, agents, resellers, joint-promotion partners) worden benaderd én bediend. Naarmate de verschillen tussen deze schakels in de kolom (die als zodanig elk een markt vormen) groter worden kan het efficiënter en/of effectiever worden om organisatie-eenheden in te richten die elk gespecialiseerd zijn in een bepaald niveau/schakel in die kolom. Vooral het doorgaans grote verschil in waardepropositie per schakel vraagt om zo'n gedifferentieerde benadering. Afhankelijk van hoe geografisch gespreid die schakels zijn, kan dit eveneens gepaard gaan met meer geografische locaties.


Hybride roll out

Samenhangend met de globalisering van markten en de vervaging van grenzen tussen schakels in de bedrijfskolom, zijn organisaties steeds meer genoodzaakt om allerlei combinaties van bovenstaande roll out dimensies toe te passen, met alle complexiteit van dien.


hybride roll out organisatie

Vaak ontstaan dergelijke complexiteiten door de drang om alles aan en via alles en iedereen te willen verkopen. Een oud en waar gezegde luidt: "als je alles wilt verkopen verkoop je niks". Keuzes maken is daarin cruciaal, maar tegelijkertijd is het zaak optimaal te profiteren van de vele (hybride) verkoopkanalen en vormen van afstandsorganisatie die er zijn. Kennis (opdoen) hiervan is daarom van groot belang.


Organisatie- en sturingsmodel

De bovenstaande factoren zijn bepalend voor de vraag of en en zo ja langs welke dimensie(s) je wilt groeien via een roll out van decentrale eenheden. De volgende vraag betreft de hoe-vraag: via welk organisatie- en sturingsmodel wil je dat dan doen? Deze hangt nauw samen met de vorige vraag en het daar besproken continuüm, immers dat laatste bepaalt ook de mate van "decentralisatie". Echter er zijn meer factoren die bepalen welk organisatie- en sturingsmodel je wilt gaan hanteren terwijl die modellen zelf zich ook op een continuüm bevinden:


Varianten op het continuüm

Het continuüm van organisatie- en sturingsmodellen heeft aan het ene uiterste de volledige topdown varianten (eigen units vallend onder de lijn-organisatie) en aan het andere uiterste de volledig zelfstandige bedrijven die via een bepaalde overeenkomst van samenwerking de gewenste decentrale taken voor je organisatie uitvoeren, met vervolgens alle mogelijke varianten er tussen in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:


 • Hard franchising

 • Soft franchising

 • Tussenvormen franchising

 • Coöperatieve vormen

 • Agentschappen

 • SLA's

 • Strategische participatie

 • Joint-venture

 • STAK structuur met dochter bv's

 • Zelfstandige dochter met RvC van organisatie

 • Dochter BV''s met eigen P&L verantwoordelijkheid

 • Dochter BV's met participerend management

 • En meer...


Varianten organisatie- en sturingsmodellen

Welke vorm wanneer geschikt

Aan alle vormen kleven voor- en nadelen waarmee je vooral veel praktijkervaring moet hebben opgedaan om deze daadwerkelijk te kunnen doorgronden, een juiste match met de situatie te kunnen maken en de passende variant(en) vervolgens ook uit te kunnen werken tot een goede werkbare versie. Hierbij geldt vaak "The Devil in Detail".


Onze ervaren groeiadviseurs met zelf ondernemersachtergrond hebben die ervaring de afgelopen decennia opgebouwd in zo'n beetje elke stakeholders rol binnen bovengenoemde varianten. Het voert voor dit artikel dan ook te ver om alle voor- en nadelen van alle varianten te gaan bespreken, want daar kun je een heel boek mee vullen. Daarbij gaat het vooral om het maken van de juiste overwegingen op de juiste manier, om te komen tot een optimaal organisatie- en sturingsmodel voor je roll out. Wij beperken ons daarom ook op dit punt weer tot de overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor en ontwerp van je organisatie- en sturingsmodel(variant):


 • Financieringsoverwegingen

 • Juridische overwegingen

 • Afhankelijkheidsoverwegingen

 • Ondernemingswaarde-overwegingen

 • Management-overwegingen

 • Operationele overwegingen

 • Planning & Control-overwegingen

 • Product-technische overwegingen

 • Marketing-overwegingen

 • Kwaliteitsoverwegingen

 • Organisatie-culturele overwegingen


Samenhang en optimalisatie

De complexiteit in het bovenstaande zit hem in het multidisciplinaire karakter van bovenstaande overwegingen-set, waarvan je er eigenlijk geen enkele kunt weglaten. Het is dit multidisciplinaire karakter dat samen met de broodnodige praktijkervaring met die verschillende varianten moet zorgen voor samenhang binnen en optimalisatie van het organisatie- en sturingsmodel van je roll out. Binnen Ondernemersadviseurs beschikken we over zo'n multidisciplinair team van ervaren experts, waarvan in dit soort vraagstukken de strategisch groeiadviseur de spil en regisseur is.


Vragen of contact

Sta je momenteel voor uitbreidingsvraagstukken, groeiplannen of ervaar je groeiproblemen, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met ons te leggen via onderstaand formuliertje. We leggen dan snel contact met je. Je kunt ook direct een online consult inplannen met een van onze groeiadviseurs.22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page