top of page

Management stijl is een succesfactor!

Bijgewerkt op: 23 apr.

Boven de rest uitstijgen door een succesvolle management stijl

Succesvolle bedrijven hebben altijd iets bijzonders waardoor ze boven de rest uitstijgen. Terwijl sommige bedrijven moeite hebben om te overleven, floreren andere. Veel ondernemers hebben hun succesformule uitgewerkt in termen van product, doelgroep, onderscheidend vermogen en verdienmodel, maar vergeten daarin wezenlijke onderdelen van elke succesformule, namelijk de meer zachte factoren die betrekking hebben op management & organisatie:


1. Een sterk team van medewerkers en leidinggevenden

2. Een mensgerichte managementbenadering

3. De opbouw van vertrouwen en respect in bedrijfsrelaties

4. Besluitvaardigheid

5. Luistervaardigheid

6. Langetermijnvisie

7. Innovatie


Door deze 7 sleutelfactoren te omarmen, wordt een positieve werkomgeving gecreëerd waarin medewerkers gemotiveerd zijn om bij te dragen aan het bedrijf. Innovatie stelt bedrijven in staat om relevant te blijven en hun marktpositie te versterken. Door het begrijpen en toepassen van deze kernprincipes onderscheiden zij zich en hebben zij een positieve impact op de markt en hun medewerkers. In dit artikel worden handvatten gegeven over hoe je op elk van deze 7 succesfactoren goed kunt scoren.Het belang van een sterk team en leiderschap

Een van de kenmerken van een succesvol bedrijf is het hebben van een sterk team van medewerkers en leidinggevenden. Er is sprake van ambitie, bevlogenheid en een sterke mate van persoonlijke betrokkenheid. Men blinkt graag uit en stimuleert elkaar daarin. Iedereen is een belangrijke schakel in het proces. Om deze dynamiek te bereiken, is het van belang dat leidinggevenden verbindend en coachend leiderschap tonen. Een leider moet mensen in staat stellen om zich te ontwikkelen en hen uitdagen om goede prestaties te leveren. Ze moeten in dienst staan van het team, terwijl ze tegelijkertijd duidelijke verwachtingen communiceren.


sterk team en leiderschap

Mensgericht management

Mensen vormen de kern van elk bedrijf en niet iedereen beschikt over het vermogen om altijd even effectief met anderen om te gaan. In plaats van te worden beoordeeld op basis van indrukwekkende diploma's en een glansrijk cv, draait het in werkelijkheid om de vaardigheid om op een eenvoudige, inlevende maar duidelijke manier met mensen te communiceren. Het tonen van voorbeeldgedrag, het hebben van de juiste attitude en het vermogen om je teamleden te motiveren, zijn belangrijke aspecten.


Het belang van vertrouwen en respect in bedrijfsrelaties

Het hebben van vertrouwen in, en het tonen van respect voor ieders bijdrage zijn essentieel in elk bedrijf. Het nakomen van afspraken toont betrouwbaarheid en schept vertrouwen. Dit leidt tot een positieve werkomgeving en het is bevorderend voor een gezonde bedrijfscultuur. Goede professionele relaties tussen werknemers dragen bij aan het succes van de onderneming.


Besluitvaardigheid

Succesvolle leidinggevenden blijven niet hangen in eindeloze analyses, overwegingen en overleggen, maar zijn in staat om snel beslissingen te nemen en knopen door te hakken, zelfs als er risico's aan verbonden zijn. Ze zijn actiegericht en zichtbaar aanwezig op de werkvloer. Het management richt zich op wat goed gaat en streeft naar positieve resultaten. Ze nemen besluitvaardige acties als verbetering uitblijft. Tegelijk voorkomen ze dat er onduidelijke of tegenstrijdige opdrachten worden gegeven.


Luisteren naar medewerkers

Binnen succesvolle bedrijven begrijpen leidinggevenden het belang van luisteren naar hun medewerkers. Ze creëren een omgeving waarin medewerkers zich gehoord voelen, bouwen vertrouwen op en tonen respect. Ze waarderen input, staan open voor vragen en kritische meningen en faciliteren de ontwikkeling van medewerkers. Deze bedrijven weten hoe ze een verbinding kunnen maken en streven naar een veilige en stabiele werkomgeving. Ze beseffen ook dat, zeker nu er sprake is van een krappe arbeidsmarkt, het langdurig binden van kundige en ervaren werknemers essentieel is voor succes op de lange termijn.


Respect en vertrouwen door de luisteren naar medewerkers

Langetermijnvisie

Naast hoogwaardig management hebben succesvolle bedrijven een duidelijk toekomstbeeld dat is gebaseerd op een lange termijnvisie. Ze hechten waarde aan thema's als binding, boeien, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het opbouwen en investeren in langdurige relaties met stakeholders, en daarmee het voortbestaan van het bedrijf, hebben prioriteit boven kortetermijnwinsten. Door zorgvuldige selectie van medewerkers die passen bij de bedrijfscultuur en het creëren van een gezonde werkomgeving, zorgen ze voor duurzaam succes en goede kaarten voor de toekomst.


Innovatie

Innovatie is de laatste maar niet de minste in de rij van succesfactoren. Succesvolle bedrijven zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van bestaande producten en processen, het ontdekken van nieuwe marktniches en het realiseren van concurrentievoordeel. Innovatie stelt hen in staat relevant te blijven en hun marktpositie te versterken. Deze bedrijven creëren een cultuur waarin het waarderen en stimuleren van verbetervoorstellen centraal staat, ongeacht de functie of positie van medewerkers. Ze begrijpen dat innovatie een continu proces is en geen eenmalige gebeurtenis.


Van woorden naar daden

We kunnen ons echter voorstellen dat je bij het lezen ervan steeds denkt "dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan", en dat klopt ook! Daarom kun je hier begeleiding bij krijgen van onze ervaren adviseurs op het gebied van HR, management en organisatie en op het gebied van strategisch management. Wil je daar na het lezen van dit artikel met hen over sparren, stuur dan via onderstaande knop een formulier in en we nemen snel contact met je op!14 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page