top of page

Sturen op omloopsnelheid van debiteuren en crediteuren

Bijgewerkt op: 23 apr.

omloopsnelheid van debiteuren en crediteuren

De manier waarop je met openstaande facturen van klanten (debiteuren) en leveranciers (crediteuren) omgaat heeft grote invloed op je financieel management en je cash positie. Wat je daarbij kan helpen is het sturen op Key Performance Indicators (KPI's) die hierop betrekking hebben. Als eerste is dit de omloopsnelheid, een KPI of metric die je kunt gebruiken voor het winnen van vertrouwen van nieuwe leveranciers en om te kijken waar eventuele knelpunten liggen. De omloopsnelheid hangt nauw samen met de omlooptijd. Beide zullen we in dit artikel voor de debiteuren en crediteuren los behandelen, maar ook hoe deze samenhangen.Debiteuren omloopsnelheid

De debiteuren omloopsnelheid biedt je inzicht in hoe lang je klanten erover doen om je verzonden facturen te betalen en hoeveel klanten niet direct betalen voor hun aankopen. Ofwel, hoe lang het duurt na levering of na voltooien van een opdracht voordat je hiervoor betaald wordt. De debiteuren omloopsnelheid vergelijkt de openstaande facturen met uitgezonden facturen, dus eigenlijk hoeveel van de omzet nog niet betaald is. Deze metric kun je gebruiken om de efficiëntie van je betalingssysteem te beoordelen en bereken je door je gemiddelde debiteurensaldo te delen door je totale omzet op rekening. Hoe hoger de uitkomst, hoe beter. Komt hier een laag getal uit, bijvoorbeeld in vergelijking met soortgelijke bedrijven (benchmark), dan betekent dit dat je jouw facturerings- en/of inningsbeleid moet aanpassen.


Debiteuren- of krediettermijn

Vanuit de omloopsnelheid kan je ook de krediettermijn berekenen. Dit doe je simpelweg door deze te vermenigvuldigen met het totaal aantal dagen per jaar. Hier komt uit hoeveel dagen het gemiddeld duurt voordat je uitstaande facturen worden betaald. Dit ligt vaak tussen de 30 en 60 dagen. Als de debiteurentermijn hoger is dan de afgesproken of wettelijke betalingstermijn dan is het tijd voor actie. Zie hiervoor verderop in dit artikel.


Crediteuren omloopsnelheid

De tegenhanger, crediteuren omloopsnelheid, biedt informatie over hoe snel je jouw facturen betaalt. Deze omloopsnelheid laat in dit geval zien of je over het algemeen de afgesproken betalingstermijn nodig hebt, of veel sneller betaalt, of misschien wel over deze termijn heen gaat. De omloopsnelheid vertelt je hoeveel van de gemaakte kosten nog niet betaald zijn aan je leveranciers. Andersom kun je ook de gemiddelde dagen per openstaande factuur berekenen. Is dit nou hoger dan de betalingstermijn? Dan kunnen je leveranciers volgens de wet een rente over het factuurbedrag rekenen en verlies je vaak ook het vertrouwen van je leveranciers. Dit is ook niet gunstig als je op zoek bent naar nieuwe leveranciers of opdrachtnemers en het als een lopend vuurtje gaat dat je niet op tijd betaalt. Een leverancier kan bij een vervolgcontract bijvoorbeeld een opslag rekenen of een korting niet meer toepassen, omdat het voor hen zoals eerder beschreven ongunstig is als jij als ondernemer je niet aan de betalingstermijn houdt.


Ook hiervan kan je de omlooptijd berekenen, dit geeft weer hoeveel dagen jij er dit jaar gemiddeld over gedaan hebt om je facturen te betalen. Dus ook, hoe lager hoe beter.


Hoe te berekenen

Om de omloopsnelheid of omlooptijd te berekenen heb je eerst de gemiddelde debiteuren of crediteuren nodig. Dit geeft weer wat gemiddeld de waarde is van jouw te betalen facturen of uitgestuurde facturen op een willekeurig moment in het jaar.


Gemiddelde debiteuren of crediteuren van dit jaar:

Gemiddelde debiteuren of crediteuren van dit jaar

Hiermee kun je vervolgens de omloopsnelheid van de debiteuren berekenen met onderstaande formule.


Debiteuren omloopsnelheid:

Debiteuren omloopsnelheid

Omlooptijd debiteuren of te wel de krediettermijn:

Omlooptijd debiteuren of te wel de krediettermijn

De omloopsnelheid van de crediteuren is gebaseerd op de gefactureerde kosten van je leveranciers, ook wel de kostprijs van de omzet genoemd.


Crediteuren omloopsnelheid:

Crediteuren omloopsnelheid

Crediteuren omlooptijd:

Crediteuren omlooptijd

Wat heb je er aan

Een goede debiteuren omloopsnelheid kan je ook helpen bij een financieringsaanvraag, aangezien je dit bij sommige financierders kan gebruiken als onderpand om te laten zien dat je aan de betalingsverplichtingen kan doen. Een hoge crediteuren omloopsnelheid kan je ook helpen met het krijgen van korting bij nieuwe of huidige leveranciers. Merk je na het berekenen van de omloopsnelheden dat je er heel goed voor staat? Dan kan je dit delen met je leveranciers en bijvoorbeeld lange termijn kortingen proberen te behalen. Zit hier toch nog wat verbetering in? Lees dan vooral verder.


Hoe verbeter je ze

Heb je een te lage debiteuren omloopsnelheid? Niet zelden ligt dat aan het niet hanteren van een professioneel en consequent debiteurenbeleid, al dan niet geautomatiseerd. Je kunt uiteraard ook werken met betalingskortingen als je voldoende marge hebt. Een andere veel voorkomende oorzaak is een gebrekkige of te trage administratie. Het is slim om dan wat meer te investeren in de administratie, een goede boekhouding is goud waard. Werk je per de Performance dashboards van Ondernemersadviseurs, dan krijg je hier direct signaleringsalerts over zodat je snel kunt bijsturen. Blijft het op je liquiditeit drukken maar zijn je debiteuren over het algemeen wel betrouwbaar, dan kun je een werkkapitaalfinanciering overwegen.


Vragen of contact

Voor hulp bij deze analyse of gespecialiseerd advies over debiteuren en crediteurenbeheer? kan je contact opnemen met een van onze specialisten op het gebied van debiteuren-/crediteurenbeheer, procesverbetering en financiën. Je kunt ook direct met een van hen een online consult inplannen door middel van onderstaande knop.コメント


bottom of page