top of page

Personeel binden en boeien met 80% subsidie!

Bijgewerkt op: 23 apr.

personeel binden

Als nu iets belangrijk is voor het succes en de groei van je bedrijf, is het wel goed personeel dat blijft én zich ook ontwikkelt met het bedrijf mee. Het instrument bij uitstek om beide doelstellingen tegelijk te bereiken, is een professioneel opleidingsplan. Zo'n plan moet aansluiten bij de individuele behoeften van werknemers én bij de eisen die de ontwikkelingen in de organisatie, de markt, de technologie of de regelgeving stellen aan de kennis en vaardigheden van je medewerkers. Vervolgens kun je ook nog via individuele loopbaanbegeleiding voor werknemers de uitvoering van dit opleidingsplan op individueel niveau kracht bij zetten. Voor beide zaken is HR expertise noodzakelijk. Heb je die niet in huis, dan kun je die bij Ondernemersadviseurs inhuren, nu met 80% subsidie tot een maximum van € 25.000.


De aanvraagrondes zijn jaarlijks van 1 maart t/m 31 maart en van 1 september t/m 30 september. Wees er dus op tijd bij! In dit artikel vind je alles hierover.Strategische investeringssubsidie

Zoals hierboven reeds kort is toegelicht is het kunnen bieden van een professioneel opleidingsprogramma met individuele loopbaanbegeleiding een strategisch instrument om geschikt personeel te binden en te blijven boeien (lees: ontwikkelen). Immers, alles in de omgeving van een onderneming verandert steeds sneller, wat vraagt om een vrijwel continue ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van medewerkers. Daarnaast maken de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt hun werkgeverskeuze voor een belangrijk deel op basis van welke opleidings- en ontwikkelfaciliteiten de werkgever biedt. Dus ook in je zgn. "employer branding" spelen deze faciliteiten een cruciale rol. Het komt tegenwoordig niet meer zoveel voor dat je 80% subsidie kunt krijgen op een dergelijk strategische investering. Met de SLIM regeling dus wel. De volgende activiteiten zijn subsidiabel:


  1. Opleidings- en ontwikkelplan

  2. Loopbaanbegeleiding

  3. Systematisch inbedden


Ad. 1. Opleidings- en ontwikkelplan

Als je een externe HR-adviseur inhuurt om een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan voor je bedrijf te maken, dan kun je tot 80% van die kosten vergoed krijgen. Zo'n HR adviseur start dan met een doorlichting van je bedrijf op het gebied van kennis en vaardigheden van je personeel en vergelijkt dit met welke eisen op dit gebied vanuit de bedrijfsomgeving op je af komen de komende jaren. Daarbij worden natuurlijk ook (technologische) trends meegenomen alsmede branche- en bedrijfsspecifieke ontwikkelingen. Het resultaat zal zijn een professioneel op maat gesneden onderbouwd én toekomstbestendig opleidingsplan voor jouw bedrijf. Zo'n plan is tevens een belangrijke trekker en binder van medewerkers.


personeel opleiden

Hoogte van de subsidie

Voor kleinere bedrijven in het MKB bedraagt de subsidie 80% van de kosten van de extern adviseur met een maximum van € 25.000. Voor middelgrote bedrijven in het MKB is het subsidiepercentage 60%. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 met een maximum van € 200.000 per partner. Let op: de kosten van de opleidingen zelf behoren niet tot de subsidiabele kosten.


Actie

Onze HR-adviseurs zijn hiervoor bij uitstek geschikt en doen dit graag voor je, inclusief het aanvragen van de subsidie! Bij de aanvraag is immers de offerte en het activiteitenplan van de ter zake kundige externe adviseur het belangrijkste. Onderaan dit artikel kun je direct een aanmeldformuliertje invullen of een online consult aanvragen.


Ad 2. Loopbaanbegeleiding

Zo'n opleidingsplan leidt vervolgens tot invulling op individueel werknemersniveau. Op dat niveau worden de wensen en ambities van de individuele werknemer vergeleken met die van het opleidingsplan. Van daaruit wordt zoveel mogelijk enerzijds een match gemaakt maar worden werknemers ook anderzijds gestimuleerd na te denken over hun eigen ontwikkeling en toekomst. Daar moet dan ook de nodige motivatie en vitaliteit vanuit gaan.


loopbaanbegeleiding

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 700 per afgerond traject per werknemer. Zet je bijvoorbeeld bij 20 werknemers zo'n een loopbaanadvies traject in, dan is de subsidie maximaal € 14.000.


Actie

Onze HR-adviseurs kwalificeren eveneens als loopbaanadviseur en kunnen dit dus ook meenemen in de offerte en de subsidie-aanvraag inclusief het aanvragen van de subsidie! Bij de aanvraag is immers de offerte en het activiteitenplan van de ter zake kundige externe adviseur het belangrijkste. Onderaan dit artikel kun je direct een aanmeldformuliertje invullen of een online consult aanvragen.


Ad 3. Systematisch inbedden

Wil je een stap verder gaan, dan kun je het opleiden en ontwikkelen van je personeel volgens een vaste methode inbedden in je organisatie. Dan kan bijvoorbeeld door een systeem in te voeren van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers, het ontwikkelen van e-learning programma's, het opzetten en invoeren van een kennis- en leerportaal tot het oprichten van een "bedrijfsschool". Ook als je je bij deze activiteiten laat adviseren en begeleiden door een externe HR adviseur, kun je op die kosten tot 80% subsidie krijgen.


Hoogte van de subsidie

Voor kleinere bedrijven in het MKB bedraagt de subsidie 80% van de kosten van de extern adviseur met een maximum van € 25.000. Voor middelgrote bedrijven in het MKB is het subsidiepercentage 60%. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 met een maximum van € 200.000 per partner. Let op: de kosten van de opleidingen zelf behoren niet tot de subsidiabele kosten.


Actie

Onze HR-adviseurs adviseren en begeleiden je graag bij het ontwikkelen en invoeren van een dergelijk "systeem" inclusief het aanvragen van de subsidie! Bij de aanvraag is immers de offerte en het activiteitenplan van de ter zake kundige externe adviseur het belangrijkste. Onderaan dit artikel kun je direct een aanmeldformuliertje invullen of een online consult aanvragen.


Vragen of contact

Heb je interesse om één of meer van bovenstaande onderdelen met subsidie door ons te laten opzetten en uitvoeren? Leg dan contact met onderstaand formuliertje, bel 085 0606745 of plan direct een online consult in. Één van onze HR adviseurs van onze sectie management & organisatie advies legt dan zo snel mogelijk contact met je. Omdat deze sectie onderdeel uitmaakt van een volledig multidisciplinair team betekent dit ook dat wij de raakvlakken met andere disciplines ook kunnen tackelen, zoals arbeidsrechtelijke, administratieve, fiscale en teamcoaching aspecten.


Wees er snel bij want de eerst volgende aanvraagperiode is 1 september - 28 september 2023 en voor die tijd moeten we dus nog samen het gesprek aangaan, de offerte make en de subsidie-aanvraag indienen.10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page