top of page

Huurbescherming en huurperiode bij zakelijk huren

Bijgewerkt op: 23 apr.

huurbescherming bij het huren van een zakelijk pand of ruimte

Je gaat een ruimte voor jouw bedrijf huren en je vraagt je af voor welke periode je de huurovereenkomstmoet afsluiten, welke opzegtermijn je hebt, of je er zo maar uitgezet kan worden aan het einde van je termijn? Kan ik de overeenkomst verlengen als ik dat wil? Heb ik huurbescherming? Je kunt met dit soort vragen altijd terecht bij onze juridisch adviseurs. Met dit artikel helpen we je alvast weg. Eerst moet er gekeken worden naar de Algemene Bepalingen Huurovereenkomsten.Algemene bepalingen

In Nederland bestaat een standaardmodel voor een huurovereenkomst. Deze modellen zijn gemaakt door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) en zijn van toepassing op bedrijfsruimtes. In de ROZ-modellen staan zaken waar rekening mee moet worden gehouden bij het opstellen van een huurovereenkomst. Er bestaan modellen voor woonruimtes, winkelruimtes en kantoorruimtes.

ROZ-model winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van Art. 7:290 BW 2012. ROZ-model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van Art. 7:230a BW 2015.


Middenstandbedrijfsruimte

Een middenstandsbedrijfsruimte is volgens Art. 7:290 BW een ruimte die voor publiek toegankelijk is en waar klanten producten fysiek kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant of een winkel. Een camping en een hotel vallen ook onder een middenstandsbedrijf (ROZ-model winkelruimte). In principe geldt een huurovereenkomst van een middenstandsbedrijfsruimte voor 5 jaar, mits er verder niks anders wordt afgesproken. Als een langere duur wordt overeengekomen, geldt de huurovereenkomst voor die langere duur (Art. 7:292 lid 1 BW). Een huurperiode korter dan 5 jaar is ook mogelijk. Het gaat hier dan om een huurperiode langer dan 2 jaar maar korter dan 5 jaar. Voor deze huurovereenkomst van bijvoorbeeld 3 jaar is toestemming van de rechter nodig.


personen in een drukke winkelstraat met veel panden

Voor een middenstandsbedrijfsruimte is een huurperiode van 2 jaar of minder dan 2 jaar ook mogelijk, maar dan gelden er geen huurbescherming, opzegtermijn en opzeggingsgronden (Art. 7:301 lid 1 BW). Deze kortere huurovereenkomst wordt daarom ook wel een tijdelijke huurovereenkomst of een proefperiode genoemd. Denk van tevoren goed na of het wel handig is om een kortere huurperiode overeen te komen. Als je namelijk van plan bent om een bedrijf te beginnen, begin je deze met het idee om het bedrijf voor een langere termijn voort te zetten in de gehuurde ruimte.


Overige bedrijfsruimte

Onder overige bedrijfsruimte vallen volgens Art. 7:230a BW (ROZ-model kantoorruimte) bijvoorbeeld een kantoorruimte of een fabriek. Het gaat erom dat deze niet vallen onder een ruimte waar klanten kunnen komen om iets te kopen (Art. 7:290 BW) of om een woonruimte. Voor de huurovereenkomst van de overige bedrijfsruimte bestaat contractvrijheid. Dit betekent dat de huurder en verhuurder samen mogen kiezen voor hoe lang zij de huurovereenkomst afspreken. De huurovereenkomst kan dus voor één jaar worden afgesloten maar ook voor een onbepaalde tijd.


juridische aspecten bij het huren van een bedrijfspand

De regels voor een middenstandsbedrijfsruimte zijn geregeld in Burgerlijk Wetboek 7. Hier gaat het om dwingend recht. Dit betekent dat er niet mag worden afgeweken van de regels door de partijen. Omdat het vaak gebeurt dat er nadelig voor de huurder wordt afgeweken van de regels, is dit door het dwingende recht verboden voor de verhuurder.


Verlenging

Als na de periode van 5 jaar de huurovereenkomst niet wordt opgezegd (beëindigd) door de huurder of verhuurder, wordt deze vanzelf met 5 jaar verlengd (Art. 7:292 lid 2 BW). Na het verlopen van de tweede termijn van 5 jaar, bestaat de huurovereenkomst 10 jaar. Op dat moment wordt deze verlengd voor een onbepaalde tijd. Een huurovereenkomst die is aangegaan voor een periode langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar, wordt na het verstrijken van dit termijn vanzelf verlengd met een termijn dat binnen de 10 jaar valt. Als je wilt voorkomen dat de huurovereenkomst wordt omgezet in een van onbepaalde tijd, zorg er dan voor dat de twee termijnen samen niet meer dan 10 jaar zijn. Heb je een huurovereenkomst voor 2 jaar of korter maar doe je tegen het einde van deze termijn niks, dan wordt deze vanzelf omgezet in een huurovereenkomst van 5 jaar. Dat betekent dat je vanaf dat moment wel recht hebt op huurbescherming, opzegtermijn en opzeggingsgronden. Wil je voorkomen dat de huurovereenkomst wordt omgezet? Zorgt dan dat je deze opzegt voor het verstrijken van de huurperiode.


Opzegging

De huurovereenkomst, die vanzelf voor 5 jaar geldt en de huurovereenkomst die is aangegaan voor een termijn langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar, kunnen tegen het einde van het eerste en tweede termijn door beiden partijen worden opgezegd. Als een partij het hier niet mee eens is, vindt de opzegging plaats door een deurwaarder of aangetekende brief (Art. 7:293 BW). Dat betekent dat er een officieel document nodig is die wordt opgesteld en gegeven aan de andere partij.


Hoe moet er opgezegd worden?

De partij die wil opzeggen, dient een goede reden te geven waarom hij wil opzeggen. Deze reden moet in de wet terug te vinden zijn. Een van deze redenen kan zijn dat de huurder zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden. Indien er bij de eenzijdige opzegging van de verhuurder geen reden wordt gegeven voor de opzegging, is deze opzegging niet meer geldig (Art. 7:294 BW). Op het moment dat de huurder binnen 6 weken niet akkoord gaat met de opzegging, is de verhuurder verplicht om naar de rechter te stappen. De rechter zal toetsen of de redenen van de verhuurder goed zijn en zal akkoord of geen akkoord geven voor de opzegging. Als beide partijen, het eens zijn met de beëindiging van de huurovereenkomst, is er geen opzegging nodig (Art. 7:293 lid 3 BW). Dit heet tussentijdse opzegging van de lopende huurovereenkomst. Dit betekent dat de opzegging ook kan plaatsvinden als de termijn van de huurovereenkomst nog niet is afgelopen.


Welke opzegtermijn geldt er?

De termijn van opzegging voor een huurovereenkomst die geldt voor 5 jaar, of voor een huurovereenkomst die is aangegaan voor een termijn langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar, bedraagt ten minste een jaar. Dit betekent dat je uiterlijk een jaar van tevoren moet opzeggen. Er moet genoeg tijd zijn om alles te regelen in verband met de opzegging, zoals bijvoorbeeld het eventueel vinden van een andere ruimte voor de huurder. Tijdens de eerste termijn van 5 jaar kan de huurder de huurovereenkomst zonder instemming van de verhuurder beëindigen door uiterlijk voor het einde van het vierde jaar op te zeggen. Er geldt dan een opzegtermijn van 1 jaar.


Op het moment dat de huurovereenkomst een huurperiode van 10 jaar heeft bereikt, wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd. Ook hierbij geldt een opzegtermijn van een jaar. Het verschil is dat de huurder en de verhuurder nu afzonderlijk op elk moment de huurovereenkomst kunnen opzeggen. Dit gebeurt eveneens door middel van een deurwaarder of een aangetekende brief.


opzegtermijn bij zakelijk huren

Voor een huurovereenkomst van 2 jaar of korter geldt de regel van de opzegtermijn niet. Zoals eerder in het artikel benoemd, is dit een proefperiode (tijdelijke huurovereenkomst) en gelden er geen regels van huurbescherming. Er kan dus op elk moment door zowel de verhuurder als de huurder worden opgezegd.


Voor overige bedrijfsruimtes geldt een andere opzegtermijn, namelijk minimaal een maand. Omdat huurovereenkomsten voor overige bedrijfsruimtes vormvrij zijn, kan er in de huurovereenkomst een andere opzegtermijn bepaald zijn.


Huurbescherming

De huurder van een ruimte vallende onder winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van Art. 7:290 BW heeft huurbescherming. Het is niet de bedoeling dat de verhuurder de huurder na het einde van de huurperiode de huurovereenkomst kan opzeggen of de huurder uit de bedrijfsruimte kan zetten. Huurbescherming betekent dat de verhuurder alleen de huurovereenkomst kan eindigen als hij hier een wettelijke reden voor heeft. De verhuurder kan alleen schriftelijk met een deurwaarder opzeggen of als de huurder hiervoor toestemming geeft. Let op dat er bij een huurovereenkomst van 2 jaar of korter geen huurbescherming bestaat.

Punten die onder huurbescherming vallen voor de huurder:

 • Als de verhuurder wil opzeggen, moet hij hier een goede reden voor hebben;

 • De verhuurder moet opzeggen via een deurwaarder of aangetekende brief;

 • Opzegging door de verhuurder is alleen mogelijk als de huurder het hiermee eens is;

 • Als de huurder het niet eens is met de opzegging, moet de verhuurder een rechter inschakelen;

 • Er geldt een opzegtermijn van ten minste één jaar;

 • Zodra er niet wordt opgezegd, wordt de huurovereenkomst vanzelf verlengd.


Ingeval van kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van Art. 7:230a BW bestaat er geen huurbescherming. Echter, wel kan de huurder aanspraak maken op ontruimingsbescherming. Dit kan tot gevolg hebben dat het toch nog enige tijd kan duren voordat de huurder daadwerkelijk uit het pand hoeft te vertrekken.


Conclusie

Zoals je hebt gelezen bestaan er verschillende vormen van een huurovereenkomst. Bij elke vorm gelden dan ook verschillende regels. De volgende periodes zijn voor een huurovereenkomst mogelijk, afhankelijk van de soort overeenkomst:

 • Van 2 jaar of korter dan 2 jaar. Hier bestaat geen huurbescherming.

 • Tussen 2 en 5 jaar in.

 • Twee termijnen van 5 jaar.

 • Tussen 5 en 10 jaar.

 • Langer dan 10 jaar (onbepaalde tijd).

Het is van groot belang dat je je goed inleest en weet welke regels er gelden vóór het aangaan van een huurovereenkomst. Kijk ook naar ons artikel over ´Waar let ik op bij het huren van een bedrijfsruimte?´.


Vragen of contact

Wil je je huurovereenkomst laten checken? Of juridisch advies bij het nemen van huurbeslissingen? Of heb je andere juridische vragen? Stuur dan geheel vrijblijvend door middel van onderstaande knop je vragen aan ons, één van onze juridisch adviseurs zal dan zo snel mogelijk reageren! Je kunt ook direct een online consult inplannen.


38 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page