top of page

Goede werknemers: de drijvende krachten van je organisatie

Bijgewerkt op: 23 apr.

goede werkenemers

Je kunt nog zo’n goede werkgever zijn, maar zonder goede werknemers staat je organisatie nergens. Als werkgever zit je aan het stuur en bepaal je wat de juiste richting is. Je werknemers zorgen ervoor dat je ook daadwerkelijk vooruitkomt. Wanneer iedereen in het team zich naar beste kunnen inzet, zie je de beste resultaten, die je langdurig vol kunt houden en die je als team mag vieren. Wat mag je verwachten van een werknemer? En hoe kun je je werknemers ondersteunen, zodat zij in de gelegenheid zijn om zich optimaal voor je organisatie in te zetten?Wat versta jij onder goed werknemerschap?

Een werknemer heeft de wettelijke plicht om zich als goede werknemer te gedragen. De omschrijving van goed werknemerschap is in de wet echter vaag en open voor interpretatie – en gelukkig maar, want dit stelt ieder bedrijf in staat om een werknemerschap te formuleren dat bij de eigen werkcultuur en doelstellingen past. Om werknemers toch duidelijk te maken wat goed werknemerschap volgens jouw organisatie inhoudt, is een heldere arbeidsovereenkomst een must. Ook een vastomlijnde taakomschrijving, een bedrijfsreglement en een personeelshandboek helpen zowel werkgevers als werknemers in hun verwachtingen naar elkaar. Wanneer je het gesprek over werknemerschap met een van je medewerkers aan moet gaan, kun je terugvallen op de afspraken in deze documenten. Wijs nieuwe medewerkers ook op het belang hiervan, zodat ze van begin af aan weten waar zij aan toe zijn.


Passend werk

Een werkgever mag van zijn werknemers verwachten dat ze passend werk verrichten: ze voeren de taken uit waarvoor ze zijn aangenomen. Dit is immers waar je hen voor betaalt. Een goede werknemer haalt zijn deadlines of targets, levert kwaliteit en draagt zijn steentje bij aan het bereiken van de doelen van de organisatie. Overigens kunnen die taken veranderen, wanneer een werknemer bijvoorbeeld opklimt in de organisatie of het juist wat rustiger aan wil doen. Het is aan de werkgever om in te schatten of het werk dat deze werknemer is toebedeeld passend is en passend blijft.


Aanwezigheid

Een goede werknemer houdt zich aan het rooster. Hij is aanwezig op de uren waarop hij aanwezig moet zijn, of dat nu fysiek of digitaal is. Hij zorgt ervoor dat hij op tijd komt, houdt zich aan afspraken en is bereid om af en toe over te werken, mits het noodzakelijk is en dit niet structureel gebeurt. Wanneer hij door ziekte of een andere vorm van overmacht toch moet verzuimen, dan meldt hij zich netjes af en draagt bij voorkeur de taken over aan een collega. Natuurlijk heeft een werknemer recht op vakantiedagen, maar deze vraagt hij van tevoren aan, zodat de werkgever of de roostermaker de gelegenheid heeft om voor vervanging te zorgen, mocht dat nodig zijn.


wat wordt er verstaan onder goed werknemerschap

Loyaliteit naar de werkgever en collega’s

Werknemers maken deel uit van een groter geheel; een goede werknemer is zich daarvan bewust. Daarom is deze eerlijk naar de organisatie en naar de collega’s toe. Fouten maken is menselijk, en een goede werknemer komt dan ook eerlijk voor zijn fouten uit, zodat hij de verantwoordelijkheid op zich kan nemen en de fouten kunnen worden opgelost. Ook wanneer de medewerker om wat voor reden dan ook een taak niet kan uitvoeren, komt hij er eerlijk voor uit. Naar het eigen team en de organisatie toe is de goede werknemer dus open en eerlijk, maar naar buiten toe is hij juist discreet. Gevoelige bedrijfsinformatie is veilig bij je teamleden en persoonlijke klantgegevens worden niet gedeeld met mensen buiten de organisatie. En je medewerkers nemen al helemaal geen kennis van je bedrijf mee naar een concurrent om daar bij te klussen.


Hoe grijp je in?

Wat nu als iemand uit je team zich niet als een goede werknemer gedraagt? Het laatste wat je wilt, is deze persoon ontslaan – niet alleen omdat je wilt voorkomen dat mensen met wie je samenwerkt in de WW belanden, maar ook omdat het vinden en inwerken van een vervanger een arbeidsintensief proces kan zijn. Ontslag van werknemers met een vast contract is dan ook een noodmaatregel.

 

Ga het gesprek aan

Gelukkig zijn er andere, minder ingrijpende stappen die je kunt zetten voor het zover komt. Belangrijk is dat je je werknemer tijdig op zijn gedrag aanspreekt, zodat hem ook duidelijk is op welk vlak hij zich moet verbeteren. Dit kan door middel van een kort een-op-een gesprek. Tenzij de kritiek op meerdere medewerkers van toepassing is, hoeven de andere werknemers niet te horen hoe hun collega wordt berispt, aangezien dit demotiverend kan werken en vernederend kan overkomen, en de betreffende werknemer niet tot een betere houding aanzet. Als een informele aansporing tot beter werknemerschap niet genoeg is, dan kun je deze werknemer een officiële waarschuwing geven. Helpt dat niet, dan heb je ook nog de mogelijkheid tot een schorsing.


goed werknemerschap vraagt om goed werkgeverschap

De verantwoordelijkheid van de werkgever

Goed werknemerschap vraagt om goed werkgeverschap. Als het werknemerschap van een of meerdere teamleden te wensen overlaat, durf dan ook bij jezelf na te gaan of jij je medewerkers wel de gelegenheid geeft om naar beste kunnen te presteren. Is het je werknemers duidelijk wat hun taak is? Zit de juiste persoon nog wel op de juiste plek? Hebben je teamleden baat bij een cursus of opleiding om hun werk beter te kunnen uitvoeren? Haalt de sfeer op kantoor het beste in hen naar boven? Om antwoorden op deze vragen te krijgen, is het belangrijk om het gesprek met jouw werknemers aan te gaan en je open te stellen voor wat zij je te vertellen hebben. Zo stel jij hen in staat om het beste uit henzelf te halen en om je als organisatie te blijven ontwikkelen.


Vragen of contact

Heb je vragen over goed werknemerschap, werknemersmanagement of hoe je als werkgever het beste uit je team kunt halen? Wil je meer advies over het aanpakken van situaties waarin werknemers zich niet optimaal gedragen? Of ben je op zoek naar specifiek advies voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op met éen van onze adviseurs door middel van onderstaande knop.9 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page