top of page

Succesvol bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

Bijgewerkt op: 23 apr.

gesloten door beslissing van gemeente

Een beslissing van de gemeente kan een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van jouw onderneming. Of het nu gaat om plotselinge verplichte parkeertarieven die potentiële klanten afschrikken, beperkingen op het aantal tafels die op een terras mogen staan, striktere sluitingstijden, het plotseling moeten weghalen van een reclamebord, of hoge belastingaanslagen op de deurmat ontvangen. Jij als ondernemer hebt het recht om gratis bezwaar te maken tegen deze beslissingen. In dit artikel gaan we dieper in op wat je kunt doen wanneer je te maken krijgt met een overheidsbesluit dat invloed heeft op jouw onderneming.


Bezwaar maken

Gelukkig kun je in veel gevallen bezwaar maken tegen een gemeentelijke beslissing die jouw onderneming rechtstreeks raakt. Dit is kostenloos maar je moet dan wel belanghebbende zijn en je bezwaar moet binnen zes weken nadat de beslissing van de gemeente bekend is ingediend zijn. Soms is de termijn korter, als dit het geval is dan moet dit vermeld staan bij de beslissing. Je stuurt vervolgens een brief naar de gemeente. Dit kan via een digitale omgeving via de website van de gemeente of per post. Wanneer je het bezwaar per post stuurt is het raadzaam om dit aangetekend te doen, op die manier heb je altijd het bewijs dat je het bezwaar op tijd hebt verstuurd.


Belanghebbende

Volgens de wet is een belanghebbende iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht). Dit is een ruim omschreven begrip en juridisch gezien wordt dit begrip vaak betwist. Er zijn 5 criteria waarmee wordt bepaald wie belanghebbende is, als je geen belanghebbende bent kun je ook géén bezwaar maken:


a) Eigen belang: Alleen jouw eigen belang mag worden verdedigd, niet dat van anderen zonder hun toestemming (kan wel, maar dan is een machtiging vereist);


b) Objectief waarneembaar: Het belang moet duidelijk en objectief waarneembaar zijn en niet gebaseerd op persoonlijke gevoel of emotie;


c) Actueel: Het belang moet nu relevant zijn en mag geen toekomstig belang zijn;


d) Persoonlijk onderscheidend: Het belang moet duidelijk verschillen van algemene belangen en moet écht persoonlijk zijn;


e) Rechtstreeks betrokken: Er moet een duidelijk verband liggen tussen jouw belang en het besluit van de gemeente.


Inhoud van bezwaar

Jouw bezwaar moet altijd bestaan uit de volgende onderdelen (art. 6:5 Algemene wet bestuursrecht):


· De reden waarom je bezwaar maakt (kern van je bezwaar);

· Naam en adres;

· Datum waarop je het bezwaarschrift schrijft;

· Beslissing waartegen je bezwaar wilt maken;

· Een (digitale) handtekening.


bezwaarschrift schrijven

De kern van je bezwaar

Wanneer je alleen omschrijft dat je het niet eens met de beslissing van de gemeente zal je bezwaar waarschijnlijk niet slagen. Het wordt sterk aangeraden om je bezwaar te onderbouwen met goed afgewogen (juridische) argumenten en documenten. Het juridische proces om je rechten als ondernemer te verdedigen tegen is niet eenvoudig. Het vergt kennis van de wet- en regelgeving, de procedures en eventueel jurisprudentie (uitspraken van rechters). Om je kans van slagen zo groot mogelijk te maken is het verstandig om juridische hulp in te schakelen.


Hoorzitting

Soms kan de gemeente een hoorzitting inplannen. Tijdens deze hoorzitting krijg jij de gelegenheid krijgt om je argumenten toe te toelichten en eventueel vragen te beantwoorden. Hoewel een hoorzitting niet verplicht is, kan het wel een belangrijk moment zijn om je argumenten te presenteren. Je kan zelf ook het verzoek indienen voor een hoorzitting.


Beslissing op bezwaar

De gemeente moet meestal binnen 6 weken een zogenaamde beslissing nemen op je bezwaar (de Bob). Soms is dit 12 weken, dan is er sprake van een adviescommissie en heeft de gemeente meer tijd. Daarbij kan de gemeente hun beslissing nog eens uitstellen met maximaal 6 weken, dit is het geval wanneer de gemeente meer tijd nodig heeft om tot een goede beslissing te komen.

Er zijn 3 soorten beslissingen op jouw bezwaar mogelijk:

  • Het bezwaar is niet-ontvankelijk. Dit is het geval wanneer je te laat hebt ingediend of je niet wordt gezien als belanghebbende;

  • Het bezwaar is ongegrond. Hierbij is de gemeente van mening dat je argumenten onjuist zijn;

  • Het bezwaar is gegrond. De gemeente is het eens met jouw standpunt en je bezwaar wordt goedgekeurd.


Beroep instellen

Wanneer je het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft gemaakt op je bezwaar, maar ook als de gemeente niet op tijd reageert, kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Dit betekent dat je dus een andere instantie erbij haalt. Doe dit wederom binnen zes weken.

Er wordt dan een brief naar de rechtbank gestuurd met het bezwaar en waarom je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. De rechtbank zal vervolgens een uitspraak doen. Uiteindelijk komt er dan een zitting bij de rechtbank waar de standpunten van beide partijen aan bod komen. Vervolgens doet de rechter een uitspraak.


Lees meer over deze procedure in ons artikel over “Wanneer mag je procedure zonder advocaat”.


uitspraak van rechter bij procedure tegen gemeente

Voorlopige voorziening bij haast

Als de beslissing van de gemeente te grote gevolgen heeft kan er een voorlopige voorziening aangevraagd worden (art. 8:81 Awb). Een voorlopige voorziening zorgt ervoor dat de beslissing van de gemeente als het ware tijdelijk stopgezet wordt totdat er een definitieve uitspraak is gedaan door de rechter. Bijvoorbeeld: de exploitatievergunning (de vergunning om een horecazaak te runnen) voor een restaurant wordt ingetrokken, dan kan er een voorlopige voorziening aangevraagd worden en kan de ondernemer doorgaan met het runnen van zijn zaak minstens tot de uitspraak van de rechter. Een spoedeisend belang zoals hierboven beschreven is een harde eis.


Hoger beroep aantekenen

Als de rechtbank ook niet tot het gewenste resultaat heeft geleid dan kun je in sommige gevallen hoger beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen zes weken na de uitspraak van de rechtbank bekend is gemaakt. Je stuurt dan een brief naar de Raad van State waarin je uitlegt waarom je het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Na het plannen van een zitting zal de Raad van State vervolgens een definitieve uitspraak doen.


Goed om te weten: zowel bij de procedure in rechtbank als de hogere beroepsprocedure zitten kosten aan verbonden.


juridische procedure indienen bewaar

Conclusie

Om bezwaar in te kunnen dienen moet je zowel belanghebbende zijn en op tijd reageren. Je kunt eerst je bezwaar indienen bij de gemeente, vervolgens kun je in beroep gaan bij de rechtbank en eventueel een voorlopige voorziening aanvragen om je bedrijf draaiende te houden. Wanneer de rechtbank je ongelijk geeft is er vervolgens nog de laatste mogelijkheid om je gelijk te halen en dat is in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het is belangrijk om te onthouden dat een goed onderbouwd bezwaarschrift cruciaal is voor een succesvolle procedure. Het hebben van juridische, financiële en praktische kennis is van groot belang om je zaak te winnen. Schakel dus op tijd hulp in om niet alleen je gelijk te halen maar ook om geld te besparen.


Vragen of contact

Heb je meer vragen over dit artikel, het indienen van een bezwaarschrift of andere juridische vragen? Of wil je voordelige hulp van één van onze juristen? Laat dit dan weten door middel van onderstaand formulier. Één van onze juridisch adviseurs neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult inplannen.Comments


bottom of page