top of page

Geld uit je BV halen

Bijgewerkt op: 23 apr.


Geld uit je BV halen

Of je een klein bedrag nodig hebt of een grotere lening wilt sluiten, je bedrijf kan een sterke aanwinst zijn in het financieren van je privéleven. Je bedrijf kan de aankoop van een nieuwe iPhone voorschieten. Schiet je zelf ook weleens voor aan je bedrijf? Wanneer je bedrijf voldoende vermogen heeft, kan je een overeenkomst van geldlening sluiten voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto. Maar zou je bedrijf die lening ook sluiten met een vreemde in een vergelijkbare situatie? Je wilt misschien zo snel mogelijk winst uitkeren. Heb jij jezelf wel voldoende DGA-salaris betaald? Heb je weleens gebruik gemaakt van de Werkkostenregeling en toch aan het einde van het jaar belasting moeten betalen? Geld uit je bedrijf halen gaat snel. Als DGA kan je daardoor makkelijk in de problemen raken met de Belastingdienst. Zo kan een te hoge schuld of een lening van een ongezond bedrijf leiden tot flinke boetes of hogere belastingaanslag. In dit artikel zal daarom worden ingegaan op de verschillende manieren om geld uit je bedrijf te halen en de valkuilen die daarbij komen kijken.

Er zijn meerdere manieren om geld uit je bedrijf te halen wanneer je als DGA-bestuurder geld tekortschiet. Wij zullen er 5 nader toelichten:

 1. Rekening-courant;

 2. Zakelijk lenen;

 3. Dividend;

 4. DGA-salaris; en

 5. De Werkkostenregeling.Rekening-courant

Wanneer je kleine bedragen over en weer boekt van de BV naar de DGA, gaat dat via rekening-courant. Met kleine bedragen wordt er gedoeld naar een energierekening, het kopen van een broodje bij de bakker of een reparatie waar je zelf even geen geld voor hebt. Voorschieten kan beide kanten op en wordt gezien als het verrekenen van schulden met elkaar (Art. 6:140 BW). Als je hier goed mee omgaat, zit je nooit met hoge schulden. De afspraken en een eventueel maximale schuld wordt in de rekening-courantovereenkomst opgenomen. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat men geen rente als resultaat in aanmerking hoeft te nemen wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet:


 • Het saldo is gedurende het gehele kalenderjaar niet hoger dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief;

 • Bij de BV wordt geen rente in aanmerking genomen; en

 • In het geval van een rekening-courantschuld wordt deze niet in box 3 als schuld in aanmerking genomen.

kleine bedragen gaan via de rekening courant rekening

Valkuilen

De rekening-courant is een soort zakkenroller. Het voorschieten wordt vaak niet goed bijgehouden waardoor de schuld enorm kan ophopen. Voorkom financiële problemen door tijdig contact op te nemen met een financieel adviseur. Wanneer de schuld op enig moment in het jaar boven de € 17.500 bedraagt, moet je rente betalen over het gehele bedrag. En zodra de schulden zo hoog worden dat je als DGA de schuld niet kan aflossen, kan de Belastingdienst dit kwalificeren als onzakelijk lenen. Dan zou je alsnog rente moeten betalen of wordt je verplicht inkomstenbelasting over het hele bedrag te betalen.

Voorbeeld

Op 1 januari bedraagt het saldo op de rekening-courant € 10.000. In april schiet het bedrijf een som voor van € 9.000. Je saldo is nu opgelopen tot € 19.000. In november los je € 5.000 af waardoor je aan het einde van het jaar een saldo van € 14.000 hebt. Het saldo is dan niet het hele jaar door lager dan € 17.500 geweest. Hierdoor moet je rente betalen over het hele jaar.

Zakelijk lenen

Via de rekening-courant worden dus kleinere bedragen over en weer geboekt. Een lening daarentegen, is voor hogere bedragen die je in termijnen terugbetaalt. Wanneer je een nieuwe auto wilt kopen of een hypotheeklening nodig hebt voor je nieuwe woning, kan je bij de BV geld lenen in plaats van bij de bank. Naast het sluiten van een leningsovereenkomst moeten jij en je bedrijf wel aan de volgende vereisten voldoen:


voorwaarden voor zakelijk lenen

Terugbetaling

Er moeten duidelijke afspraken zijn over terugbetalen van de lening: de datum waarop de lening helemaal is terugbetaald, de termijnen waarin je terugbetaalt, het bedrag per termijn en de betaling van rente (maandelijks of jaarlijks; vooraf of achteraf).

Zekerheden

Daarnaast moet je de BV voldoende zekerheden kunnen bieden. Net als bij een lening bij een bank moet je zekerheden stellen zoals recht van hypotheek of pandrecht op debiteuren of vorderingen. Het bedrijf moet zeker weten dat hij het uitgeleende geld uiteindelijk terugkrijgt.

Zakelijke rente

Je moet een zakelijke rente afspreken. Daarvoor moet je zelf kijken wat de rente op de markt voor particuliere beleggers is, het risico dat je de lening niet terugbetaalt, en bepalen of het rentetarief vast of variabel is.

Gezond bedrijf

Je BV moet na het uitbetalen van de lening aan haar eigen verplichtingen kunnen blijven voldoen. Daarmee bedoelen wij de huur betalen, loon betalen aan werknemers en jezelf, andere leningen terugbetalen en meer.

Zo zijn er nog meer voorwaarden waar een lening aan moet voldoen. Wil je zeker weten dat je dit juiste en marktconforme afspraken hebt, laat dan een leningsovereenkomst door een van onze juridisch adviseurs opstellen.

Valkuilen

Wanneer een derde dezelfde lening onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden niet zou hebben verstrekt aan jou, is de lening onzakelijk. Je loopt dan het risico dat de Belastingdienst de lening als een definitieve betaling aan jou als DGA ziet. Kan het bedrijf niet blijven voortbestaan na het uitbetalen van de lening wordt je verplicht om het bedrag terug in het bedrijf te stoppen. Inmiddels is de Wet excessief lenen ook in werking getreden. Is je schuld, opgeteld met de schuld van een fiscaal partner en bloed- en aanverwanten, hoger dan € 700.000. Dan moet je belasting betalen over het excessieve bedrag. Welke schulden bij elkaar worden opgeteld en hoe je het excessieve bedrag kan kwijtschelden, lichten wij verder toe in dit artikel: De Wet excessief lenen.

Dividend

Een andere manier om geld uit je bedrijf te halen is door dividend uit te keren. Het verschil met een lening is dat het bedrag daadwerkelijk overgedragen wordt van het bedrijf naar jou. Bij een lening zou je uiteindelijk het bedrag + rente terug moeten betalen, maar dit geld is van jou. Gebruikelijk is dat dividenduitkeringen jaarlijks plaatsvinden, maar dat kan ook elk half jaar of kwartaal. In 2023 bedraagt deze dividendbelasting nog 26,9%. Vanaf 2024 wordt de belasting anders gerekend. Straks betaal je 24,5% belasting over de eerste € 67.000 en 31% belasting over het resterende bedrag. Afhankelijk van de winst die je wilt uitkeren, kan het straks voordeliger uitpakken om dit in twee rondes te doen.


dividend in twee keer uitkeren

Valkuilen

Voordat dividend mag worden uitgekeerd, moet het bestuur een uitkeringstest uitvoeren. Het bedrijf moet kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Bij het uitkeren van dividend moet het bedrijf dividendbelasting inhouden en aangifte doen. Doe je dat niet, loop je het risico om een flinke boete aan de Belastingdienst te betalen. Wanneer het bedrijf na de uitkering haar verplichtingen niet kan nakomen, moet je het uitgekeerde bedrag terug in je bedrijf plaatsen. Is de winst al besteed aan vakanties of andere zaken, dan kan dit nadelig uitpakken voor je privévermogen en je bedrijf. Wacht daarom eerst tot je bedrijf voldoende vermogen heeft voordat je winst uitkeert.


DGA-salaris

In plaats van voorschieten, geld lenen of dividend uitkeren, kan je ook een deel van het DGA-salaris vooruitbetalen. Zo bouw je geen schulden op en hoef je ook geen uitkeringstest uit te voeren. Bestuurders kiezen sneller voor een hoge winstuitkering dan een hoog DGA-salaris. Voor salaris betaal je immers meer belasting en hou je dus minder over. Toch ben je als DGA verplicht om jezelf een salaris te betalen. Volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 moet het


DGA-salaris gesteld worden ten minste op het hoogste van de volgende drie bedragen:


 1. Minimaal € 51.000 per jaar.

 2. Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij je bedrijf.

 3. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

DGA salaris vooruitbetalen

Valkuilen

Dividend is in de meeste gevallen voordeliger dan DGA-salaris. Vanaf 2024 wordt het zelfs nog voordeliger om dividend uit te keren. Om belastingontduiking te voorkomen is de gebruikelijk-loonregeling ingevoerd. Als DGA ben je daardoor verplicht om jezelf ten minste het minimum zoals hiervoor genoemd te betalen. Doe je dat niet en keer je onterecht winst uit, kan je in de problemen komen bij de Belastingdienst.

De Werkkostenregeling

Heb je bovenstaande opties helemaal uitgeput of wil je deze liever vermijden, dan is de werkkostenregeling een optie voor jou. De Wet op de loonbelasting 1964 bevat een vrije ruimte voor werkgevers om een bepaald loonsom onbelast te besteden. Dit is beter bekend als de Werkkostenregeling en kan bijvoorbeeld uitbetaald worden als een bonus naast je salaris. De vrije ruimte bedraagt 3% van je totale loonsom. Je kan de vrije ruimte ook onbelast besteden aan verstrekkingen zoals een cadeau. Heeft je werknemer nieuwe werkkleding nodig, dan mag je dat ook tot een bepaalde hoogte onbelast vergoeden. Een ander voorbeeld is dat je als werkgever een kilometervergoeding per kilometer kan geven zonder daarover belasting hoeven te betalen.


Conclusie

De rekening-courant is een eenvoudige manier om kleine bedragen over en weer te boeken. De valkuil is dat kleine schulden snel ophopen tot grote schulden waardoor je toch rente of zelfs belasting moet betalen. Een leningsovereenkomst sluiten met je bedrijf kan voordelig zijn, omdat je zelf de rente mag bepalen. Kom je de afspraken niet goed na, kan de Belastingdienst deze lening als salaris beschouwen. Het belastingtarief hiervoor is zeker niet te min. Om dividend uit te keren moet je wel zeker weten dat het bedrijf daarna kan blijven voortbestaan. Kan dat niet, dan moet je het gehele bedrag weer terug in het bedrijf storten. Je kan ook je DGA-salaris vooruit betalen. Hier betaal je wel een hoger belastingtarief dan winst, maar het salaris moet je toch betalen. Als laatste optie kan je gebruik maken van de werkkostenregeling. Het bedrag is wel beperkt en waaraan je dit wilt uitgeven is nog beperkter.


Al met al is het van belang dat je een goed overzicht hebt over de inkomsten en uitgaves van je bedrijf. Je wilt zo min mogelijk belasting betalen en zo veel mogelijk winst maken.

Vragen en contact

Laat de schulden tegenover je bedrijf niet uit de hand lopen en als dit gebeurt, zoek dan ondersteuning. Twijfel niet om via onderstaand formuliertje je vragen te stellen aan of contact te zoeken met de financieringsspecialisten van Ondernemersadviseurs. Wil je voordelige hulp van één van onze juristen? Laat dit dan weten door middel van onderstaande knop. Één van onze juridisch adviseurs  neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult  inplannen.14 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page