top of page

Rentabiliteit als KPI

Bijgewerkt op: 23 apr.

Rentabiliteit als KPI

Rentabiliteit staat voor winstgevendheid. Hoeveel euro je winst maakt voor iedere geïnvesteerde euro in jouw bedrijf. Een goede rentabiliteit betekent dat jouw onderneming winstgevend is en is daarmee een belangrijke Key Performance Indicator (KPI) voor investeerders. Maar ook om reserves op te bouwen voor investeringen, groei of als buffer voor mindere tijden. Maar wat is rentabiliteit nou precies? Hoe bereken je de rentabiliteit? En misschien nog wel veel belangrijker: wat kun je doen om rentabiliteit te verbeteren?Wat is rentabiliteit

De 3 categorieën van rentabiliteit luiden als volgt: Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV), Rentabiliteit Totaal Vermogen (RTV) en Rentabiliteit Vreemd Vermogen (RVV). Ieder draagt dan natuurlijk ook een eigen definitie:


Rentabiliteit Eigen Vermogen: De winstgevendheid ten opzichte van het geïnvesteerde eigen vermogen. Het ratio van de eigen investeringen van het bedrijf en de winst die hieruit komt. Hoe hoger dit ratio, hoe beter je in staat bent om je eigen investeringen te financieren.


Rentabiliteit Totaal Vermogen: De totale winstgevendheid van het bedrijf. Het ratio van de totale investeringen van het bedrijf en de winst die hieruit komt.


Rentabiliteit Vreemd Vermogen: De winstgevendheid ten opzichte van het geleend vermogen. Het ratio van de te betalen rente en het geleend vermogen. Hoe lager dit ratio, hoe goedkoper het vreemd vermogen is. Dit berekent dus niet hoeveel winst je maakt op je geleend vermogen!


Hoe bereken je de rentabiliteit

De rentabiliteitsratio's bereken je aan de hand van de volgende formules, waarbij nettowinst is gedefinieerd als de netto-winst na financieringskosten en belastingen:


rentabiliteitsratio 1

rentabiliteitsratio 2

rentabiliteitsratio 3

Rekenvoorbeeld

Om de werking van deze formules te illustreren volgt hieronder een fictief voorbeeld:


Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening

Balans per 1 januari / 31 december

Balans per 1 januari / 31 december

Rentabiliteit Totaal Vermogen:

Rentabiliteit Totaal Vermogen

Rentabiliteit Eigen Vermogen:

Rentabiliteit Eigen Vermogen

Rentabiliteit Vreemd Vermogen:

Rentabiliteit Vreemd Vermogen

Let op! Bij een eenmanszaak en vof moet het inkomen (salaris) van de ondernemer van de winst afgehaald worden. Dit bedrag gaat immers naar de ondernemer en wordt niet opnieuw geïnvesteerd in de onderneming.


Voor wie is rentabiliteit interessant

Niet alleen voor de directie van het bedrijf is een gezonde rentabiliteit interessant. Zoals misschien meteen in je opkwam is rentabiliteit een zeer interessant cijfer voor de verstrekkers van de leningen die je aan wilt gaan. Dit kunnen zowel externe investeerders zijn, maar ook banken of financiering instanties. Ook is dit een interessant cijfer voor wanneer aandeelhouders in een bedrijf willen investeren. Hoe hoger de rentabiliteit van het eigen vermogen of de rentabiliteit van het totaal vermogen is, hoe interessanter het is voor geldverstrekkers om in jouw bedrijf te investeren.


investeerders

Bij het aanvragen van zakelijke leningen zijn kengetallen uiterst belangrijk voor het beoordelen van hoe deze lening eruit gaat zien. Kengetallen die vaak gebruikt worden bij het beoordelen zijn rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Er zijn vaak veel vragen omtrent deze kengetallen. Wij proberen er zo veel mogelijk te beantwoorden voor je. Mocht je na dit artikel nog steeds met onbeantwoorde vragen zitten, neem dan gerust contact op of plan een meeting in met een van onze adviseurs.


Voor investeerders is rentabiliteit doorgaans belangrijker dan voor verstrekkers van vreemd vermogen. De laatste zijn vooral geïnteresseerd in aflossingscapaciteit en mogelijkheid tot rentebetaling. Voor hen zijn daarom ratio’s als Interest Coverage Ratio (ICR) en de Debt Service Coverage Ratio de belangrijkste criteria, naast dekking door zekerheden.


Wat is een goede rentabiliteit

Iedere tak van de rentabiliteit heeft natuurlijk verschillende benchmarks die als richtlijnen dienen. Deze cijfers verschillen heel erg tussen de verschillende rechtsvormen. Hieronder 3 tabellen voor de benchmarks van iedere branche en vorm van rentabiliteit.


Rentabiliteit Eigen Vermogen

Rentabiliteit Eigen Vermogen

Rentabiliteit Totaal Vermogen

Rentabiliteit Totaal Vermogen

Rentabiliteit Vreemd Vermogen

Over het algemeen ligt de rentabiliteit van het vreemd vermogen tussen de 2% en 6%. Dit komt omdat de hypotheekrente vaak lager dan 6% ligt en alle ander kort vreemd vermogen vaak boven de 6% ligt. Aangezien de hypotheek meestal het grote deel van het vreemd vermogen betreft, ligt dit percentage dus tussen de 2% en 6%.


Hoe stuur je rentabiliteit

Verlaag je kosten. Wanneer je de kosten kunt drukken maar nog steeds dezelfde winst kunt behalen gaat je rentabiliteit omhoog.


Een gedetailleerd inzicht in je kosten creëren door middel van gebruik van software. Hierdoor kun je de kosten makkelijk analyseren, trends in de prijs bekijken en kijken waar de inkoopprijs van afhankelijk is. Op deze manier kun je kapitaliseren op marktveranderingen en op betere momenten inkopen. Ook kan deze software gebruikt worden voor het vergelijken van interne kosten. Heb je hier hulp bij nodig, raadpleeg dan een data-analist van ons Performance tools team.


Het centraliseren van je inkopen. Wanneer een persoon of afdeling verantwoordelijk is voor de inkopen, kunnen zij zich hier fulltime mee bezig houden en de beste opties uitzoeken en bijhouden.


Hoewel kostenbeheersing een belangrijk concept is, is het beter om te focussen op het volgende punt. Er zit immers een maximum aan het besparen van kosten, maar niet aan het behalen van omzet en winst.


Verhoog je omzet. Wanneer je de kosten niet kunt drukken, kun je ervoor kiezen om de producten die je verkoopt of diensten die je verleent te verhogen in prijs. Onze creatieve en ervaren marketeers kunnen je hierbij effectief helpen.


Het ‘hefboomeffect’. Zorg ervoor dat je met het vreemd vermogen meer geld ophaalt dan dat het in rente kost. Dit wordt ook wel een positief hefboomeffect genoemd.


hefboomeffect bij rentabiliteit

Houd hierbij echter wel onder andere je Solvabiliteit in de gaten en is Debt Service Coverage Ratio (DSCR) om de optimale balans te houden tussen hefboom en verantwoord "lenen".


Conclusie

Het is van belang om je ratio's in balans te houden. Investeer je alleen met je eigen vermogen, kan het interessant zijn om te gaan investeren met vreemd vermogen om de bovengenoemde hefboomwerking te bereiken. Andersom: het is belangrijk dat je niet te afhankelijk wordt van vreemd vermogen. Een juiste balans tussen deze twee is dus uiterst belangrijk, vooral voor de financierbaarheid van de groei van je bedrijf.


Het is ook belangrijk je te realiseren dat Rentabiliteit geen Cash is! De zgn. Cashflow economen kijken alleen naar cash en niet naar winst. Immers, winst kan nog vastzitten in bijv. debiteuren, onderhanden werken of in andere activa waarin in die periode is geïnvesteerd, waardoor een hoge rentabiliteit ook samen kan gaan met een krappe cashpositie. Dit heeft alles te maken met de Cash Conversion Cycle en hoe je jouw werkkapitaal financiert.


Vragen of contact

Door middel van onderstaande knop kom je in contact met één van onze top adviseurs in financieel management of KPI-gericht. Je kunt ook direct met een online consult inplannen.Comments


bottom of page