top of page

Alles over de turboliquidatie

Bijgewerkt op: 23 apr.

stoppen met je bedrijf door turboliquidatie

Die ene ongebruikte BV in de kerstboom van BV’s. De onderneming die sinds de coronatijd stil heeft gelegen en jou alleen maar geld kost. Die jaarlijkse deponeringsplicht van een bedrijf waar letterlijk niks meer in zit. Geen baten, maar wel nog schulden? Het liefst wil je jouw bedrijf gewoon stoppen. Tot en met 14 november 2023 kan je in twéé stappen je onderneming ontbinden met de zgn. turboliquidatie. Maar wanneer mag je een turboliquidatie uitvoeren? Aan welke verplichtingen moet je voldoen? En wat zijn de gevolgen als de turboliquidatie niet helemaal juist is uitgevoerd?Verschil liquidatie en turboliquidatie  

Een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (BV), kan op meerdere wijzen opgeheven worden: na een faillietverklaring, door middel van een besluit van de algemene vergadering of door een beschikking van de KvK.  


Een rechtspersoon opheffen door middel van een besluit, heet een liquidatie. Een liquidatie gebeurt meestal in fases. Jij en eventuele medeaandeelhouders tekenen een besluit. Wanneer er nog schulden en baten zijn en andere financiële of administratieve zaken lopen, worden deze eerst betaald en afgerond. Daarna schakel je een vereffenaar in om de baten te verdelen over de aandeelhouders. Baten zijn alle activa op een balans zoals vermogen, goederen en vorderingen. De vereffenaar zal in ieder geval zorgdragen dat er geen (toekomstige) baten zijn. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het publiekelijk bekendmaken van de liquidatie en waar en wanneer boeken en meer beschikbaar is ter inzage.

  

Bij een turboliquidatie ligt dat anders. Zoals de naam al zegt kan je in één dag je BV laten ontbinden in twee stappen. Een turboliquidatie voer je meestal uit als je onderneming al langere tijd niet meer actief is en/of in ieder geval geen (toekomstige) baten heeft. Het is een laagdrempelige wijze om ondernemingen zonder gedoe op te ruimen. 

  

Vereisten  

Om een turboliquidatie goed uit te kunnen voeren, mag je onderneming géén (toekomstige) baten hebben. Er zitten geen vermogen, vastgoed, inventaris, voorraden of vorderingen meer in de onderneming. Heeft je onderneming nog baten en bijv. debiteuren, lopende abonnementen, een leaseovereenkomst of moet je nog opdrachten uitvoeren en afronden, kan je beter voor een normale liquidatie gaan. Vooral als je deze schulden niet volledig terug kan betalen, is het belangrijk dat de baten eerlijk verdeeld worden met behulp van een vereffenaar.


lege pot zonder geld

Je kan een turboliquidatie uitvoeren als je onderneming nog schulden heeft. De overheid nam tot medio november 2023 geen enkele maatregel om te controleren of de turboliquidatie wel verantwoord is. Achteraf kon deze uitvoering  wel nadelige gevolgen hebben, vooral als bleek dat je nog baten had en deze bijvoorbeeld niet juist had verdeeld over de crediteuren.


Als DGA-bestuurder moet je daarom goed opletten dat je juist en correct hebt gehandeld. Je moet zeker weten dat er geen gegronde redenen zijn voor de eventuele nog aanwezige crediteuren om actie te nemen. Na de turboliquidatie wil je klaar zijn met je onderneming. Je wilt niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen die je hebt verricht ter voorbereiding op de turboliquidatie.

  

Verplichtingen

Bij een turboliquidatie hoef je geen vereffenaar in te schakelen. Je onderneming is namelijk helemaal leeg dan wel alleen maar schulden zonder baten. Er zit geen brood meer in je bedrijf. Tot en met 14 november 2023, hoefde je maar twee stappen te nemen:  

 • Een besluit tekenen dat de rechtspersoon ophoudt met bestaan; en  

 • Dit besluit deponeren bij de KvK.  

Heb je meerdere aandeelhouders in de onderneming, moet je natuurlijk wel rekening houden met de formele eisen om deze aandeelhouders bij een te roepen. Kijk ook even in de statuten hoe dit besluit genomen moet worden.  

  

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie  

Tijdens de coronaperiode hebben onder andere grote evenementen geen doorgang kunnen vinden. Hierdoor zijn veel ondernemingen inactief geworden.  De verwachting is dat de komende jaren veel ondernemingen gebruik zullen maken van de turboliquidatie. Ondernemingen met kleine schulden maken weleens misbruik van de turboliquidatie, omdat je zo heel eenvoudig van je onderneming af kan komen.


Het misbruik zit met name in:


 • het hebben weggepoetst van baten;

 • eerdere handelingen waarmee specifieke crediteuren bevoordeeld zijn; en

 • de DGA/bestuurder die zichzelf of eigen ondernemingen bevoordeeld heeft.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie  

De overheid wilde deze misbruik voorkomen door de positie van de crediteur tegenover de ontbonden onderneming te versterken.  Als je de turboliquidatie daarom ná 14 november 2023 uitvoert, moet je daarom naast de eerste twee stappen aan aanvullende verplichtingen voldoen.   

  

Nieuwe verplichtingen  

Naast de twee verplichtingen om een besluit te tekenen en deze te deponeren, moet je vanaf 15 november 2023 ook aan de volgende verplichtingen voldoen:  

 1. Een slotbalans met een jaarrekening van het bedrijf laten opstellen en deponeren bij de KvK;  

 2. Een brief deponeren waarin beschreven wordt waarom baten ontbreken, schulden zijn achtergebleven en op welke wijze een eventuele vereffening heeft plaatsgevonden. Hierin moet ook worden beschreven waarom je besloten hebt om een turboliquidatie uit te voeren;  

 3. Je moet de jaarrekeningen van eerdere boekjaren laten opstellen en deponeren als deze ontbreken; en  

 4. De turboliquidatie algemeen bekend maken. In de bekendmaking moet je de lezer informeren dat de slotbalans en andere informatie over de liquidatie ter inzage bij het Handelsregister liggen. 


Niet-nakoming nieuwe verplichtingen  

Als jij je niet aan bovenstaande verplichtingen houdt of later blijkt dat er nog baten in de onderneming zitten, kan dat zowel civiel- als strafrechtelijk gevolgen hebben. Als crediteur kan je de liquidatie nog terugdraaien. Ben je crediteur en ben je verondersteld dat je benadeeld bent door de geliquideerde onderneming, dan zijn er dus nog mogelijkheden om de situatie ‘recht’ te zetten.


Turboliquidatie terugdraaien

De eerste optie is om via de rechtbank de turboliquidatie ongedaan te maken, of te wel de ontbinding terug te draaien. De onderneming blijft dan voortbestaan en er kan een vereffenaar worden ingeschakeld om de baten eerlijk te verdelen over de crediteuren. De ontbinding zal dan opnieuw starten, maar dan in de vorm van een normale liquidatie.


terugdraaien van turboliquidatie

Faillissement aanvragen

Als crediteur kan je na een turboliquidatie alsnog faillissement aanvragen. Daarmee wordt de ontbinding automatisch teruggedraaid en wordt een curator ingesteld om de baten juist te verdelen. Het nadeel van een faillietverklaring is wel dat een curator helemaal in de boeken duikt en vele dagen dan wel weken of zelfs maanden besteedt om de baten en schulden vast te leggen. De curator betaalt eerst voor zijn eigen diensten voordat de crediteuren misschien een euro krijgen. Je moet bij een faillissementsaanvraag kunnen aantonen dat er bij de ontbinding nog baten waren en dat deze niet netjes verdeeld zijn. Wil je faillissement voorkomen, lees dan verder in dit artikel: Faillissement voorkomen: doe je zo!


Bestuurdersaansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsstelling gebeurt vaak tijdens het terugdraaien van de liquidatie of het aanvragen van faillissement. Als een DGA of bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld, kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de crediteur, waardoor hij met zijn privévermogen de schulden moet afbetalen.


Strafrechtelijke gevolgen

Wanneer je onderneming achteraf failliet wordt verklaard, kan een curator tijdens zijn onderzoek gronden vinden waaruit blijkt dat je delicten hebt gepleegd tijdens het handelen als DGA of bestuurder. Voor financiële delicten kan een straf worden opgelegd zoals een boete, taakstraf en meer.

     

Conclusie en tips  

Je moet echt zeker weten dat je bedrijf geen (toekomstige) baten heeft en dat jij als DGA of bestuurder goed hebt gehandeld. Wanneer er nog baten zijn en deze niet helemaal eerlijk worden uitbetaald, kan dat leiden tot het terugdraaien van de liquidatie. Crediteuren kunnen dan alsnog faillissement aanvragen. Ook wanneer je een turboliquidatie uitvoert en de nieuwe verplichtingen niet goed nakomt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor jou en je privévermogen. Gezien de ontbinding van je onderneming in één dag kan gebeuren, kan jij daarom ook minstens één dag nemen om eerst goed na te denken of dit wel de juiste keuze is.

  

Tips  

 1. Laat altijd een adviseur kijken naar de stand van zaken in je onderneming. Zo zorg je ervoor dat je geen (toekomstige) schulden of baten in je onderneming hebt. Dit kan veel financiële problemen voorkomen.  

 2. Ben je onzeker of je aan alle verplichtingen hebt voldaan of kan voldoen, sluit dan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Wanneer je als bestuurder een beslissing neemt en dit tot schade leidt, kan je persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Met deze verzekering zorg je ervoor dat jouw privévermogen beschermd wordt.  

  

Vragen of contact  

Heb je meer vragen over dit artikel, faillissementsrecht of andere juridische vragen? Of wil je voordelige hulp van een van onze adviseurs hierbij? Laat dat dan weten door middel van onderstaande knop. Één van onze juridisch adviseurs neemt dan snel contact met je op. Je kunt ook direct een online consult inplannen.  Comments


bottom of page